Oud-leerlingenbond SJKS - adresgegevens

 

Het bijhouden van het adressenbestand is uiteraard een blijvende zorg. Bij het verlaten van de school beschikt de Oud-leerlingenbond over het adres van dat moment (ouderlijk huis), maar bij een hervestiging wordt het college hiervan niet altijd op de hoogte gebracht. Ook zijn wij geïnteresseerd in de e-mailadressen van de oud-leerlingen. Wij slaan deze gegevens op, uitsluitend om de communicatie bij onze organisaties te faciliteren. Zij worden enkel gedeeld met jaargenoten die ons hierom verzoeken.

Daarom doen wij via deze weg een beroep op uw bereidwilligheid om ons deze gegevens te bezorgen.
U kunt dit doen d.m.v. een e-mailbericht aan olb@sjks.be.

Het verwerven, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens is onderhevig aan de Europese verordening op de gegevensbescherming (GDPR). In deze context vindt u hier de privacyverklaring van de school als bijlage bij het schoolreglement.

U hebt ten alle tijde inzage in uw gegevens of het recht te vragen dat wij uw gegevens niet opslaan. U kan ons hiervoor contacteren d.m.v. een e-mailbericht aan olb@sjks.be.

 

Word contactpersoon van uw klas

Graag doen wij ook per klas een beroep op een contactpersoon. Zijn/Haar taak is tweevoudig:

Bij de organisatie van een Oud-leerlingendag tracht het bestuur voor de betreffende klassen een contactpersoon aan te duiden. Maar het gebeurt geregeld dat oud-leerlingen zich spontaan melden om als contactpersoon voor hun klas te fungeren.

We doen via deze weg een beroep op uw eventuele bereidwilligheid: Bent u de persoon die zich voor uw klas en voor deze taak geroepen voelt, laat het ons weten d.m.v. een e-mailbericht aan olb@sjks.be.

 

 

Terug