leven

Een school is niet alleen leren, maar ook leven. Jij als leerling vormt een belangrijke schakel in onze College-gemeenschap. Vanuit onze christelijke visie en waarden zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

Activiteiten

School is meer dan leren alleen!

Participatie

Hoe neem je actief deel aan “samen school maken”?

Schoolrestaurant

Wat staat er op het menu vandaag en deze week?

Eindreizen

Wat is de eindreis? Welke reizen worden georganiseerd?

Schooltoneel

Zin om je creatief uit te leven met woord en beeld?

Skairo

Zin om je beste dance moves boven te halen op het podium?

leven

Een school is niet alleen leren, maar ook leven. Jij als leerling vormt een belangrijke schakel in onze College-gemeenschap. Vanuit onze christelijke visie en waarden zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

Activiteiten

School is meer dan leren alleen!

Participatie

Hoe neem je actief deel aan “samen school maken”?

Schoolrestaurant

Wat staat er op het menu vandaag en deze week?

Eindreizen

Wat is de eindreis? Welke reizen worden georganiseerd?

Schooltoneel

Zin om je creatief uit te leven met woord en beeld?

Skairo

Zin om je beste dance moves boven te halen op het podium?

Schooltoneel

Zin om je creatief uit te leven met woord en beeld?

Activiteiten

School is meer dan leren alleen!

Schoolrestaurant

Wat staat er op het menu vandaag en deze week?

Eindreizen

Wat is de eindreis? Welke reizen worden georganiseerd?

Skairo

Zin om je beste dance moves boven te halen op het podium?

Participatie

Hoe neem je actief deel aan “samen school maken”?

Activiteiten

… meer dan studeren alleen…

Sport op school

Tijdens de middagpauze, op woensdagnamiddagen of na vier uur worden er verschillende klassencompetities georganiseerd. Vrijwilligers van de eerste graag gaan schaatsen. Zesdejaars doen een driedaagse overlevingstocht in de Ardennen. En als kers op de taart elk jaar een sportdag!  Voor volleybal, zwemmen, voetbal, atletiek … nemen we deel aan de scholencompetitie van SVS. 

Reizen

In het derde jaar gaan we naar Canterbury. In het vijfde jaar is er een daguitstap naar Parijs.

Daarnaast werken wij al geruime tijd aan internationale projecten. Zo hebben wij tot nu toe partnerscholen gehad in Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Litouwen en Duitsland.

Voor de zesdejaars is er de traditionele vrijwillige eindreis naar Italië, Griekenland of Spanje.

Voor de sportwetenschappen is er het sportkamp en de Ardennentrektocht voor vrijwillligers.

Uitdagingen

Om onszelf uit te dagen, neemt de school ook deel aan allerlei wedstrijden. Omgaan met winst of verlies en kunnen relativeren zijn belangrijke attitudes. Vaak halen we de finales van deze wedstrijden, maar ook als dat niet zo is, blijven we motiveren om deel te nemen.

We nemen deel aan:

 

  • Vlaamse olympiades voor: Latijn en Grieks, wiskunde, fysica, chemie, aardrijkskunde en biologie.
  • Olyfran: wedstrijd die de Franse taalvaardigheid test.
  • Jong-journalistenwedstrijd (schrijfvaardigheid Nederlands)
  • De kangoeroewedstrijd (wiskundewedstrijd voor 1e graad), met jaarlijks meer dan 400 deelnemers!

Een lange middagpauze?

 

We kiezen duidelijk voor een uitgebreide pauze, zodat er voldoende tijd is om andere talenten te ontplooien.

Ontdek hiernaast enkele headliners van onze activiteiten, maar lang niet allemaal. Tijdens de eerste schoolweken stellen wij ze allemaal voor!

SKAIRO

Meer dan 350 danseressen en dansers leven zich uit in de DANSgroep SKAIRO.

OLC

Boeken ontlenen, een taak maken of werken aan de PC kan in ons OLC!

DACTYLO

Wil je leren typen met 10 vingers, volg dan onze cursus dactylo!

SPORT

De middagspeeltijd zit vol sportactiviteiten. Volg onze kalender.

Een lange middagpauze?

 

We kiezen duidelijk voor een uitgebreide pauze, zodat er voldoende tijd is om andere talenten te ontplooien.

Ontdek hiernaast enkele headliners van onze activiteiten, maar lang niet allemaal. Tijdens de eerste schoolweken stellen wij ze allemaal voor!

SKAIRO

Meer dan 350 danseressen en dansers leven zich uit in de DANSgroep SKAIRO.

OLC

Boeken ontlenen, een taak maken of werken aan de PC kan in ons OLC!

DACTYLO

Wil je leren typen met 10 vingers, volg dan onze cursus dactylo!

SPORT

De middagspeeltijd zit vol sportactiviteiten. Volg onze kalender.

Participatie

Inspraak op alle niveaus

 

Participatie is op onze school een goed ingeburgerd begrip en dat merk je op verschillende manieren. 

Iedereen kan langs verschillende kanalen en eigen inspraakorganen zijn stem laten horen en mee het reilen en zeilen van onze school bepalen:

Schoolraad

Vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap, samen met een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Leerlingenparticipatie

Wij streven als school ernaar onze leerlingen op te leiden tot kritische jongvolwassenen die in staat zijn op te komen voor hun eigen mening. De klassenleraar is het eerste aanspreekpunt om acute problemen te bespreken en problemen binnen de school aan te kaarten. Ook de directeur, de leerlingenbegeleiding en de leerkrachten vormen een laagdrempelig aanspreekpunt. Op die manier komen ook onderwerpen aangebracht door leerlingen binnen de adviesorganen aan bod. Via enquêtes en inspraakmomenten kan het schoolbestuur beleidsbeslissingen (voorafgaandelijk) toetsen bij de leerlingen.

Oudercomité

De spreekbuis van ouders naar leerkrachten en schooldirectie op een open manier. “Bevoorrechte en kritische vrienden“, zo luidt het in hun statuten. Bovendien werkt het mee aan vele activiteiten op onze school.

Voor haar werking vraagt het een vrijwillige bijdrage van €5 per gezin. Het besteedt deze middelen geregeld aan een project dat de leerlingen ten goede komt.

Leerkrachten

Overleggen tijdens klassenraden, vak- en reeksvergaderingen. Hun afgevaardigden ontmoeten elkaar in de pedagogische raad (PER).

 

Leerlingeninitiatieven

Leerlingen zijn onze hoofdrolspelers en bouwen mee aan de school van morgen. 

Dat zeggen we, dat schrijven we, en dat trachten we iedere dag in de praktijk waar te maken. We willen iedereen motiveren om waar het past hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zelf invulling geven, eindverantwoordelijkheid dragen… Het zijn elementen die je dan ook ziet terugkomen bij verschillende projecten die de leerlingen zelf dragen, zoals onder andere:

 

  • IC HOU jongerenredactie
  • Het 100 dagen-comité
  • Initiatieven van de leerlingenraad zoals een cake- en chocomelkverkoop t.v.v. Bednet, enz…
  • De SKAIRO dansgroep: meer dan 40 leerlingen-choreografen leiden – begeleiden ruim 350 dansers en danseressen! In ‘eigen beheer’ kiezen ze zelf de muziek en bouwen een heel jaar door aan een choreografie die ze tijdens de slotshow met hun groepjes brengen voor het grote publiek.

Schoolrestaurant

EET – LEER – LEEF

Gevarieerd – betaalbaar – lekker

Onze partner, Scolarest, zorgt al sinds 2011 voor gevarieerd en lekker eten  op onze school. Iedere schooldag kunnen leerlingen en personeelsleden – zonder vooraf in te schrijven – kiezen uit een gevarieerd aanbod van broodjes, slaatjes, een warme schotel, fruit of een ander dessert, en water.

De afrekening gebeurt aan de kassa in de refter. Iedereen krijgt een individuele badge waarmee hun naam wordt ingescand. Aan de kassa wordt dan afgerekend volgens het protonsysteem: ouders kunnen geld overschrijven op deze badge, zodat er nooit met cash geld gewerkt hoeft te worden. Ouders kunnen het verbruik van de kaart online opvolgen, op deze manier is er maximale transparantie.

De leerlingen kunnen zich ook beperken tot een drankje, of ze kunnen helemaal niets nemen en hun boterhammen opeten met een drankje van thuis. Je betaalt dus enkel wat je verbruikt. 

Om het saldo van je maaltijdkaart te bekijken: klik hier

ONS AANBOD
Volledige maaltijd (soep, hoofd- en nagerecht)€ 7,68
Belegd broodje€ 3,64
Onbelegd broodje€ 1,06
Warme maaltijd€ 6,15
Vegetarische schotel€ 6,15
Soep€ 1,55
Broodje soep€ 0,93
Salad bar€ 4,73
Aromatisch water€ 1,24
Nagerecht€ 1,37
Water€ 0,82
Fruit€ 0,82

 

Hoe werkt ons schoolrestaurant?

 

Elke dag bereidt onze kok meer dan 1000 maaltijden voor veel kinderen en personeelsleden op onze campus. Maar hoe werkt dat nu, ons schoolrestaurant?

Eindreizen

 

In het laatste jaar eindigen we graag in schoonheid. Na het 100 dagenfeest, gaan we in de paasvakantie op eindreis! Deze traditionele laatste reis gaat naar Italië, Griekenland of Spanje. Inderdaad, drie keuzes! Allemaal begeleid door leerkrachten, oud-leerkrachten en directie!  

 

Schooltoneel

 

De Storm

 

(Engelse titel: The Tempest) van William Shakespeare
Bewerking en regie: Do Van Ranst

Het aangrijpende verhaal van Prospera die ooit de machtige hertogin van Milaan was, tot zij met haar dochter Miranda door haar eigen zus Antonia werd verbannen naar een onherbergzaam eiland. Als op een dag het schip van Antonia langs vaart, steekt een vreselijke storm op. De opvarenden spoelen aan op een doodstil strand. Geen van hen weet dat zij overgeleverd zijn aan de tovenarij van Prospera. Ook Antonia niet…

Wat volgt is een reis Skaiwaarin Miranda voor het eerst de liefde ontdekt, de schipbreukelingen verward ronddolen en Prospera wraak neemt…’

Maak kennis met misschien de kleurrijkste figuren die Shakespeare ooit uit zijn hoed heeft getoverd: de stomdronken Stephano, de weerzinwekkende Kalibaan, de vertederende luchtgeest Ariël en de knullige, dolverliefde Ferdinand, prins van Napels…

Deze bewerking van dit relatief minder bekend werk van Shakespeare is er een die bovenstaande personages graag uitvergroot en alle hoeken van het podium laat zien. De dramatiek die Prospera en Miranda te beurt valt staat in schril contrast met de dolle zatlapperij van Trinculo en Stephano en de aandoenlijke verliefdheid van Miranda en Ferdinand. De bijna doorzichtige Ariël flirt met de kleurrijke andere geesten, Ceres, Iris en Juno. Laat u ver- en misleiden door de magie van De Storm’, waar niets is wat het lijkt…

‘There are three people in yourself: who people think you are, who you think you are, and who you really are.’ (William Shakespeare)

 

Skairo

 

Waarschijnlijk één van de meest klinkende namen binnen onze schoolmuren is Skairo. De dansgroep waarbij meer dan 350 leerlingen het beste van zichzelf geven. 

Meer dan 40 leerlingen-choreografen leiden – begeleiden ruim 350 dansers en danseressen! In ‘eigen beheer’ kiezen ze zelf de muziek en bouwen een heel jaar door aan een choreografie die ze tijdens de slotshow met hun groepjes brengen voor het grote publiek. Dat er met de nodige spanning uitgekeken wordt naar de voorstellingen is een feit! Het is dan ook een hele organisatie om zo’n groot aantal dansers op het podium van de Stadsschouwburg te krijgen. 

Gelukkig worden onze leerling-choreografen vakkundig ondersteund door een groot aantal enthousiaste leerkrachten, die met hun jaren ervaring niet meer aan hun eerste show toe zijn.