leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

OKAN

Profiel van de studierichting
Waar staat deze richting voor?

In België heeft elke minderjarige niet alleen recht op onderwijs maar is er ook leerplicht. Daarom is een aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige nieuwkomer in het gewone dagonderwijs een absolute noodzaak. In het secundair onderwijs kunnen onthaalklassen opgericht worden. De anderstalige nieuwkomers krijgen hier een taalbad met het oog op integratie en voorbereiding op een schoolcarrière en stromen nadien door naar het reguliere onderwijs.

Wie kan inschrijven?

Alle kandidaten moeten voldoen aan vijf toelatingsvoorwaarden:

  1. op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  2. een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  4. onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  5. maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. (Afwijkingen zijn mogelijk)

Wie organiseert deze richting?

De onthaalklas wordt georganiseerd door PORTUS berkenboom en Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Afhankelijk van het aantal leerlingen nemen andere scholen van de scholengemeenschap deel aan dit project (Technisch Instituut Sint-Carolus, Vrije Handelsschool Broeders, O.L.V. Presentatie Handelsschool en Humaniora, H. Familie en VTS). De totale okan-groep is ingedeeld in verschillende groepen, verspreid over de deelnemende scholen. Door te werken met verschillende locaties binnen het kader van de scholengemeenschap worden de integratiemogelijkheden van de leerlingen en de kennismaking met het regulier onderwijs verruimd.

Wat na okan?

Als de leerling is doorgestroomd naar het regulier onderwijs, wordt hij nog opgevolgd door een vervolgcoach tot hij het regulier onderwijs verlaten heeft. Hij kan aansluiten bij de zomerklas (3 weken vakantieklas tijdens de maand augustus) en de huiswerkklas. Deze initiatieven worden ondersteund door de scholengemeenschap.

 

EX-OKAN

Wat na okan?

Als de leerling is doorgestroomd naar het regulier onderwijs, wordt hij nog opgevolgd door een vervolgcoach tot hij het regulier onderwijs verlaten heeft. Hij kan aansluiten bij de zomerklas (3 weken vakantieklas tijdens de maand augustus) en de huiswerkklas. Deze initiatieven worden ondersteund door de scholengemeenschap.

Wat met begeleiding?

Onze school voorziet een gespecialiseerde begeleiding voor ex-okan studenten. Zij worden individueel gecoacht en krijgen specifieke ondersteuning voor bepaalde vakken. Onze drie ex-okan-begeleiders stippelen voor hen een traject uit. De overstap van OKAN- naar regulier onderwijs is absoluut geen sinecure; plots hele dagen les krijgen in het Nederlands is voor anderstalige leerlingen een moeilijke opdracht. Deze extra zorg wil hen hierbij helpen. Onze ex-okan leerlingen kunnen aansluiten in de huiswerkklas of een speciale cursus Frans.

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

In België heeft elke minderjarige niet alleen recht op onderwijs maar is er ook leerplicht. Daarom is een aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige nieuwkomer in het gewone dagonderwijs een absolute noodzaak. In het secundair onderwijs kunnen onthaalklassen opgericht worden. De anderstalige nieuwkomers krijgen hier een taalbad met het oog op integratie en voorbereiding op een schoolcarrière en stromen nadien door naar het reguliere onderwijs.

Wie kan inschrijven?

Alle kandidaten moeten voldoen aan vijf toelatingsvoorwaarden:

  1. op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  2. een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  4. onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  5. maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. (Afwijkingen zijn mogelijk)

Wie organiseert deze richting?

De onthaalklas wordt georganiseerd door PORTUS berkenboom en Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Afhankelijk van het aantal leerlingen nemen andere scholen van de scholengemeenschap deel aan dit project (Technisch Instituut Sint-Carolus, Vrije Handelsschool Broeders, O.L.V. Presentatie Handelsschool en Humaniora, H. Familie en VTS). De totale okan-groep is ingedeeld in verschillende groepen, verspreid over de deelnemende scholen. Door te werken met verschillende locaties binnen het kader van de scholengemeenschap worden de integratiemogelijkheden van de leerlingen en de kennismaking met het regulier onderwijs verruimd.

Wat na okan?

Als de leerling is doorgestroomd naar het regulier onderwijs, wordt hij nog opgevolgd door een vervolgcoach tot hij het regulier onderwijs verlaten heeft. Hij kan aansluiten bij de zomerklas (3 weken vakantieklas tijdens de maand augustus) en de huiswerkklas. Deze initiatieven worden ondersteund door de scholengemeenschap.

EX-OKAN

Wat na okan?

Als de leerling is doorgestroomd naar het regulier onderwijs, wordt hij nog opgevolgd door een vervolgcoach tot hij het regulier onderwijs verlaten heeft. Hij kan aansluiten bij de zomerklas (3 weken vakantieklas tijdens de maand augustus) en de huiswerkklas. Deze initiatieven worden ondersteund door de scholengemeenschap.

Wat met begeleiding?

Onze school voorziet een gespecialiseerde begeleiding voor ex-okan studenten. Zij worden individueel gecoacht en krijgen specifieke ondersteuning voor bepaalde vakken. Onze drie ex-okan-begeleiders stippelen voor hen een traject uit. De overstap van OKAN- naar regulier onderwijs is absoluut geen sinecure; plots hele dagen les krijgen in het Nederlands is voor anderstalige leerlingen een moeilijke opdracht. Deze extra zorg wil hen hierbij helpen. Onze ex-okan leerlingen kunnen aansluiten in de huiswerkklas of een speciale cursus Frans.