Mens en samenleving

We brengen vakinhouden en ervaringen van economische, sociale en maatschappelijke domeinen samen en bereiden onze jongeren voor om met de juiste vaardigheden en een gezonde dosis actief burgerschap in de huidige, diverse maatschappij te kunnen functioneren.

Mediawijsheid

Digitale geletterdheid

Gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Economie

Economische en financiële competenties

Sociaal-relationeel

Opgroeien in een multiculturele wereld

Duurzaamheid

Duurzaam leven

Burgerschap

Je rol als burger in de maatschappij

Mens en samenleving

We brengen vakinhouden en ervaringen van economische, sociale en maatschappelijke domeinen samen en bereiden onze jongeren voor om met de juiste vaardigheden en een gezonde dosis actief burgerschap in de huidige, diverse maatschappij te kunnen functioneren.

Mediawijsheid

Digitale geletterdheid

Sociaal-relationeel

Opgroeien in een multiculturele wereld

Economie

Economische en financiële competenties

Gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Duurzaamheid

Duurzaam leven

Burgerschap

Je rol als burger in de maatschappij

Mediawijsheid

Digitale geletterdheid

Gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Economie

Economische en financiële competenties

Sociaal-relationeel

Opgroeien in een multiculturele wereld

Duurzaamheid

Duurzaam leven

Burgerschap

Je rol als burger in de maatschappij

Mens en samenleving

Vanaf volgend schooljaar bieden we al onze eerstejaars het vak ​mens en samenleving​ aan. Het nieuwe vak vormt voor de school en de leerkrachten een uitdaging. We brengen vakinhouden en ervaringen van economische, sociale en maatschappelijke domeinen samen en bereiden onze jongeren voor om met de juiste vaardigheden en een gezonde dosis actief burgerschap in de huidige, diverse maatschappij te kunnen functioneren.

Er wordt vanuit 3 grote standpunten gewerkt: we bekijken een aantal topics en dit vanuit het standpunt van de leerling zelf, vanuit hun persoon in relatie met anderen en vanuit hun rol in de samenleving.

Het gloednieuwe vak draait rond de volgende sleutelcompetenties:

Mediawijsheid​

De digitale geletterdheid van onze leerlingen is op bepaalde vlakken groot, maar daarom niet perse correct. Jongeren hebben vaak een technische voorsprong t.o.v. hun ouders, maar slagen er niet altijd in om goed om te gaan met (digitale) media. Digitale geletterdheid omvat meer dan foto’s en filmpjes posten en liken. Het gaat over vaardigheden die jongeren nodig hebben om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. Van betrouwbare informatie opzoeken tot je veilig kunnen bewegen op internet, van een eenvoudige game programmeren tot mappen aanmaken op hun schoolaccount.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid

We bieden leerlingen inzicht in wie ze zijn als persoon. We helpen hen op weg, in een maatschappij waar er vele richtingsaanwijzers zijn. We tonen hen waar ze hulp kunnen vragen, als het even niet goed gaat. Ook het samenspel tussen lichamelijk, mentaal, sociaal en spiritueel welbevinden komen aan bod. Jongeren die zich goed in hun vel voelen, staan sterker in hun schoenen en zijn weerbaarder, wat best nodig is in de huidig maatschappij. Naast welbevinden, staan ook thema’s rond voeding, beweging en hygiëne op het programma.

Economisch-financiële competenties

Omdat jongeren in hun verdere leven nog heel vaak in situaties gaan komen waarbij financiële knopen moeten worden doorgehakt, zijn ze een groep die bijzondere aandacht verdient. Jongeren moeten ondersteund worden zodat ze zich veilig kunnen bewegen in het financiële leven en onafhankelijk kunnen worden. We gaan in de lessen mens en samenleving, geldzaken meer bespreekbaar maken en jongeren weerbaarder maken tegen de huidige consumptiemaatschappij. Via zakgeld en inkomsten uit studentenjobs kunnen jongeren stilaan financiële vaardigheden opdoen. Maar we laten hen ook kritisch kijken naar het gemak waarmee er geld kan geleend worden, en welke risico’s daaraan verbonden zijn. We laten de jongeren nadenken over budget, bekijken het uitgebreid aanbod aan betaalmiddelen en bestuderen de verschillende verkoopkanalen.

Sociaal-relationele competenties

Opgroeien in een multiculturele wereld is een uitdaging en gebeurt niet zonder slag of stoot. We leren de jongeren om op een gezonde, kritische manier deel te nemen aan de maatschappij. We bekijken op welke manier conflicten kunnen opgelost worden. We leren hen een houding aannemen tegen pesten en discriminatie. Groepsdruk wordt niet alleen vanuit een relatie met pest- en uitsluitingsgedrag geïllustreerd. We focussen ook op de positieve gevolgen van groepsdruk zoals elkaar ondersteunen bij het samenwerken en samenleven of bij het maken van gezonde keuzes over voeding of bewegen.

Duurzaamheid​

Deze topic is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Jongeren komen op straat voor het klimaat en zetten hun handtekening op signformyfuture.com. We bestuderen samen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, organiseren een “no impact week” met de
klas en we bekijken welke impact onze voeding heeft op mens, dier en milieu.

Burgerschap​

“Burgerschapsvorming zorgt voor de nodige kennis, vaardigheden, attitudes en ervaringen om iemand voor te bereiden om actief en geïnformeerd deel te nemen aan de democratische samenleving.” (David E. Campbell, 2012). Zijn jonge mensen klaar en in staat om hun rol als burger in de maatschappij op te nemen? In welke mate zijn jongeren geïnteresseerd in politiek? Via discussies in de klas kunnen ze wennen aan controversie die politiek met zich meebrengt. Kritisch denken wordt ingeoefend en toegepast op maatschappelijke thema’s tijdens de lessen.

Deze bovenstaande sleutelcompetenties vormen met andere woorden een antwoord op de uitdagingen voor jongeren van vandaag en morgen!