leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Wetenschappen – Wiskunde 6u

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Studierichtingen met de pool wetenschappen leggen de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis.

Bij studierichtingen met de pool wiskunde kan je kiezen tussen 6 of 8 uur wiskunde. In deze richtingen leer je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Je maakt niet alleen kennis met concrete toepassingen maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen en bewijstechnieken. Kies je voor de 8 uur, dan zal je je verdiepen in extra analytische meetkunde, diepgaander statistisch onderzoek en een uitgebreid onderdeel matrices en determinanten.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt belangstelling en aanleg voor wetenschappen en wiskunde.
Je wil je interesse en kennis voor deze vakken vergroten en toepassen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken.
Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde.
Je ziet je zelf later een hogere studie aanvatten waarbij een stevige wiskundige basis nodig is.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Wetenschappen - Wiskunde 6u
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing/esthetica1
Economische vorming1
Filosofie21
LO22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Aardrijkskunde22
Bio22
Chemie22
Fysica22
Informaticawet.1
Wiskunde66
Totaal3232