leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Sport – Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Deze studierichting combineert de polen sport en wetenschappen. In deze richting worden wekelijks 6 uur aan sport besteed, niet als specialisatie van één bepaalde sporttak, maar als grondige kennismaking met sport in de ruimste zin van het woord. De wetenschappelijke vakken worden in deze studierichting uitgebreid theoretisch en praktisch (via proefopstellingen in practica) benaderd zodat je hier een stevige wetenschappelijke basis krijgt. Het pakket wiskunde is in deze richting iets beperkter.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt belangstelling en aanleg voor wetenschappen en wiskunde.
Je wil je interesse en kennis voor deze vakken vergroten en toepassen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Sport - Wetenschappen
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing/esthetica1
Economische vorming1
Sport + Bewegingswetenschappen66
Nederlands44
Frans33
Engels22
Aardrijkskunde22
Bio22
Chemie22
Fysica22
Wiskunde44
Totaal3232