leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Moderne Talen – Wiskunde 

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

In studierichtingen met de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt de nadruk op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheid, reflectie op taal en kennismaking met literatuur. Dit speelt ook een grote rol in het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes: spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid en zin voor precisie.

Bij studierichtingen met de pool wiskunde leer je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Je maakt niet alleen kennis met concrete toepassingen maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen en bewijstechnieken.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Spelen met taal is je ding. Vreemde talen verder leren kennen en vlot spreken lijkt je een leuke uitdaging.
Je wil je taalkundige kennis zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) vergroten.
Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde.
Je ziet je zelf later een hogere studie aanvatten waarbij een stevige wiskundige basis nodig is.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Moderne Talen - Wiskunde
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
LO22
Aardrijkskunde11
Chemie11
Fysica11
Biologie11
Nederlands44
Wiskunde66
Frans44
Engels33
Duits33
Esthetica11
Vrije ruimte11
TOTAAL3232