leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Moderne Talen – Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

In studierichtingen met de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt de nadruk op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheid, reflectie op taal en kennismaking met literatuur. Dit speelt ook een grote rol in het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes: spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid en zin voor precisie.

Studierichtingen met de pool wetenschappen leggen de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Spelen met taal is je ding. Vreemde talen verder leren kennen en vlot spreken lijkt je een leuke uitdaging.
Je wil je taalkundige kennis zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) vergroten.
Je hebt belangstelling en aanleg voor wetenschappen en wiskunde.
Je wil je interesse en kennis voor deze vakken vergroten en toepassen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Moderne Talen - Wetenschappen
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing/esthetica1
Economische vorming1
LO22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Aardrijkskunde22
Bio22
Chemie22
Fysica22
Wiskunde44
Totaal3333