leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Latijn – Wiskunde 8u

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Bij studierichtingen met de pool wiskunde kan je kiezen tussen 6 of 8 uur wiskunde. In deze richtingen leer je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Je maakt niet alleen kennis met concrete toepassingen maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen en bewijstechnieken. Kies je voor de 8 uur, dan zal je je verdiepen in extra analytische meetkunde, diepgaander statistisch onderzoek en een uitgebreid onderdeel matrices en determinanten.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde én Latijn.
Je ziet je zelf later een hogere studie aanvatten waarbij een stevige wiskundige basis nodig is.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Latijn - Wiskunde 8u
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Economische vorming1
LO22
Latijn44
Nederlands44
Frans33
Engels22
Aardrijkskunde11
Bio2
Chemie21
Fysica12
Informaticawet.1
Wiskunde88
Totaal3333