leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Latijn – Moderne Talen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

In studierichtingen met de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt de nadruk op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheid, reflectie op taal en kennismaking met literatuur. Dit speelt ook een grote rol in het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes: spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid en zin voor precisie.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Spelen met taal is je ding. Vreemde talen verder leren kennen en vlot spreken lijkt je een leuke uitdaging.
Je wil je taalkundige kennis zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) vergroten.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Latijn - Moderne Talen
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing/esthetica11
Economische vorming1
LO22
Latijn44
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Nederlandse taalredactie1
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen3
Wiskunde34
Totaal3232