leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Humane Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Deze richting/pool legt de klemtoon op de vakken gedragswetenschappen (3 uur) en cultuurwetenschappen (3 uur). Het accent in deze studierichting ligt op het observeren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Deze accenten worden niet alleen gelegd in de specifieke vakken, maar worden ook geïntegreerd in de algemene vakken.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt interesse in de samenleving en de mens als individu en als gezelschapswezen.
Je wilt graag en goed met mensen omgaan en je wil je daarin bekwamen.
Je wilt leren hoe de samenleving in elkaar zit vanuit het oogpunt van psychologie, pedagogie en sociologie.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Humane Wetenschappen
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing/esthetica11
Economische vorming1
Filosofie33
Sociale en gedragswetenschappen45
Project Humane wetenschappen11
LO22
Nederlands44
Frans43
Engels23
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen3
Wiskunde34
Totaal3232