leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

3e graad Economie – Moderne Talen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Studierichtingen met de pool economie bestuderen de samenleving op sociaal-economisch en bedrijfsmatig vlak. De werking van het economische leven, zowel nationaal als internationaal, wordt bestudeerd in het deelvak algemene economie. In bedrijfswetenschappen kijk je de economische activiteiten op het niveau van de onderneming.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt interesse in de samenleving op economisch, boekhoudkundig en juridisch vlak.
Je bent gefocust op talen.
Je bent geboeid door de wereld van banken en beurzen, aandelen, bedrijven, internationale handel en buitenlandse betrekkingen.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Economie - Moderne Talen
5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Kunstbeschouwing/esthetica11
Filosofie1
Economie45
LO22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen3
Wiskunde34
Totaal3232