leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

2e graad Humane Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Deze richting legt de klemtoon op de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen. Het accent in deze studierichting ligt op het observeren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Deze accenten worden niet alleen gelegd in de specifieke vakken, maar worden ook geïntegreerd in de algemene vakken. Op die manier leren de leerlingen bruggen te slaan tussen vakgebieden,
periodes, culturen, plaatsen en knooppunten.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt interesse in de samenleving op menselijk, sociaal en cultureel vlak.
Je hebt interesse in de mens als individu en als gezelschapswezen.
Je wilt graag en goed met mensen omgaan en je wil je daarin bekwamen.
Je wilt leren hoe de samenleving in elkaar zit vanuit het oogpunt van psychologie, pedagogie en sociologie.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel wordt aangepast eind februari (modernisering)
Humane Wetenschappen
3e jaar4e jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Informatica11
LO22
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Duits1
Engels32
Frans44
Nederlands44
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen33
TOTAAL3232