leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

2e graad Economische Wetenschappen (5u wiskunde)

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

In de studierichting met Economische Wetenschappen met 5 uur wiskunde helpen we de leerlingen om, uitgaande van dagelijkse gebeurtenissen, de samenhang te verklaren die er bestaat tussen gezinnen, bedrijven, overheid en hun verhoudingen met het buitenland.

In economie leer je hoe een onderneming werkt. Erg praktisch wordt het bij de bedrijfsverrichtingen: we leren factureren, inventariseren, balansen en resultaatsrekeningen opstellen. Op deze wijze leer je de boekhouding van, zeg maar, een kleine onderneming kennen. Tevens leer je de voornaamste begrippen van het burgerlijk, het handels-, het sociaal en het fiscaal recht.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt interesse in de samenleving op economisch, boekhoudkundig en juridisch vlak. Verder ben je ook geboeid door de wereld van banken en beurzen, aandelen, bedrijven, internationale handel en buitenlandse betrekkingen.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Bekijk hier de volledige lessentabel van de tweede graad

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
Economische Wetenschappen
3e jaar4e jaar
Godsdienst22
Economie45
Nederlands44
Wiskunde55
Frans44
Engels32
Geschiedenis22
LO22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits1
Fysica11
Informatica1
Maatschappelijke vorming1
Artistieke vorming1
TOTAAL3232