leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

2de Moderne Talen – Wetenschappen

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

De richting Moderne  legt de focus op wetenschap, techniek, wiskunde en in een beperkte mate op engineering. Je krijgt les buiten het vertrouwde kader, in een andere setting en een met een alternatieve evaluatiemethode.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Je hebt een brede interesse in taal, wetenschappen en wiskunde en je werkt graag en grondig voor school. Je bent nieuwsgierigheid en enthousiast om met nieuwe vrienden te leren samenwerken aan een gemeenschappelijk project. Concreet betekent dit werken met onder andere Lego Mindstorms, Arduino-software,…

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
2de Moderne Talen - Wetenschappen
Nederlands5
Wiskunde5
Frans4
Godsdienst2
Engels2
Geschiedenis2
Natuurwetenschappen (*1)2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving2
Techniek2
Sciences (*2)2
Aardrijkskunde1
Muziek1
TOTAAL32

*1: uitgebreid met extra leerplandoelstellingen chemie en biologie.
*2: modulevak rond extra leerplandoelstellingen fysica en met modules humane wetenschappen en economie.