leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

2de Grieks – Latijn

Profiel van de studierichting

Waar staat deze richting voor?

Om klassieke talen te studeren hoef je geen echte bolleboos te zijn. Enige intelligentie en gezond verstand volstaan, maar je hebt zeker wel een ruime dosis doorzettingsvermogen nodig.

Voor Latijn moeten theoretische pakketjes gestudeerd worden, een manier van leren die al vlug ook voor andere vakken zijn vruchten afwerpt en die op termijn een uitstekende vorming biedt voor elke vorm van hoger onderwijs.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?

Dagelijks leer je nieuwe woorden en leg je de link met de moderne talen. Een deel van de Nederlandse woordenschat is afgeleid van het Latijn of van het Grieks. Als je deze talen kent, zal je vlugger de betekenis van moeilijke woorden in je eigen taal begrijpen. Omdat de vorm van een woord meestal veel zegt over de precieze betekenis, leer je de gegevens nauwkeurig te analyseren en op basis daarvan tot een logisch besluit te komen. Doordat er tijdens de lessen tal van grammaticale begrippen en vervoegingen worden aangeleerd, krijg je bovendien meer inzicht in de structuur van talen. Bovendien leer je niet alleen antieke teksten te ontleden naar vorm en inhoud, maar kan je de aangeleerde vaardigheden al snel toepassen op moderne Nederlandse, Franse of Engelse teksten.

Dankzij de teksten leer je ook heel wat over de cultuur en de levenswijze van de Romeinen. In de cultuurlessen ga je terug tot de basis van onze Westerse maatschappij en van ons Westers denken.

Wat kan ik na deze richting volgen?

Zie overzicht studieaanbod

Wie kan me extra info geven?

Klik hier voor meer informatie of ga naar http://www.onderwijskiezer.be

Lessentabel
2de Grieks - Latijn
Latijn4
Wiskunde4
Nederlands3
Frans3
Grieks3
Godsdienst2
Engels2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Techniek2
Mens en samenleving2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Muziek1
TOTAAL32

Opgelet: deze lessentabel is voor het schooljaar 2021-2022. In het overgangsjaar 2020 – 2021 krijgen de richtingen 2 Grieks-Latijn en 2 Latijn 1 uur beeld en 1 uur mens en samenleving (i.p.v. 2 uur).