leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze?

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen? 

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

leren

Een krachtige leeromgeving aanbieden met de nodige ondersteuning, dat is ons uitgangspunt. Jij als leerling staat centraal en wordt op verschillende manieren bijgestaan.

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? land

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Op zoek naar de geknipte studiekeuze? landschapke

Basiszorg

Verregaande ondersteuning voor iedereen!

Remediëring

Problemen met de verwerking van leerstof?

Verhoogde zorg

Heb je hulp nodig bij specifieke problemen?

Coaching

Op zoek naar de juiste studiehouding op maat?

OLC

Een boek ontlenen of tijdens de middag een taak afwerken?

Studieaanbod

Basiszorg voor iedereen

… als prioriteit!

Warm onthaal

Bij aanvang van het schooljaar is er een onthaalmoment voor alle nieuwe leerlingen van het eerste jaar, de startavond, die dit jaar doorgaat op vrijdag 31 augustus om 19u30.

Duidelijke evaluatie

Duidelijke communicatie, goed leesbare lettertypes, helder leerstofoverzicht. Het zijn slechts enkele aandachtspunten. Ook de werkdruk wordt goed opgevolgd.

Alle leerlingen krijgen voldoende tijd om toetsen en examens af te leggen. Daarom geven we alle examens van de eerste graad in een gewone klas: een rustige omgeving.

Brede opvoeding

School gaan houdt ook meer in dan studeren alleen. Opvoeding omtrent relaties, seksualiteit, gedrag, gezondheid en mediawijsheid voor alle leerlingen zorgt voor de schakel naar het volwassen-zijn.

Uitdagend onderwijs

Vakgroepen brengen in kaart wat basisleerstof of uitbreiding is. De meest functionele werkvormen worden besproken en toegepast.

In het eerste jaar is er in september – oktober een vrijwillige begeleide avondstudie door de klastitularis in het eigen lokaal. 

Voel je goed in je vel

Met de klastitularis als eerste aanspreekpunt, ook voor ouders, wordt er een warm klasklimaat gecreëerd. De vriendschapsdagen in het eerste jaar bewijzen dat hechte klasgroepen en de band met de titularis voor een enorme dynamiek zorgen.

Doordachte oriëntatie

Een duidelijke evaluatie moet hand in hand gaan met feedback en oriëntatie. Zo leert iedereen zijn talenten kennen en ontplooien. Klassenraden, infosessies voor lln en ouders, duidelijke rapporten. Het streefdoel is om de juiste studierichting te kiezen die in lijn ligt met je eigen talenten.

Ouders = top-partners!

We communiceren via véél kanalen: Facebook, Smartschool, College Info, Ic Hou, nieuwsbrieven, affiches, brieven … We proberen iedereen zo snel mogelijk te bereiken!

Naast informeren, betrekken we de ouders ook actief in de school met het oudercomité, de schoolraad, vergaderingen en info-avonden. Elke ouder is meer dan welkom! 

Schoolrekening

We proberen de schoolrekening zo transparant en zo laag mogelijk te houden.  In het schoolreglement staat ook steeds een richtprijs van de uitstappen. 

Indien het financieel even moeilijker gaat, is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan. Schoolkosten mogen geen hinderpaal zijn voor de ontwikkeling van een kind!

Remediëring

Soms lukt een bepaald vak niet altijd even goed, ondanks de goede zorgen van de vakleerkracht. Daarom organiseren we tijdens de middagpauze remediëring voor Frans, Wiskunde, Nederlands, Klassieke Talen, Engels en Natuurwetenschappen.

Iedereen kan op eigen initiatief naar de extra begeleiding stappen. Een vakleerkracht kan een leerling ook aansporen hieraan deel te nemen.

De bedoeling van de remediëring is beperkte lacunes in de leerstof aan te pakken (na ziekte, wegens onvoldoende basis, wegens een concrete oorzaak). Het kan geenszins de bedoeling zijn leerlingen via remediëring te veel te belasten noch van hen de illusie te geven dat zij een bepaald niveau toch aankunnen, als de klassenraad precies het tegengestelde beweerd heeft.

Praktische info remediëring

l

Frans: 1e – 4e jaar

Nederlands: 1e – 3e jaar + ex-okan

Latijn: 1e graad

l

Engels: 2e graad

Wiskunde: 1e – 3e jaar

Natuurwetenschappen: 2e graad

Locaties

Alle remediëringen gaan tijdens de middag door. 

Voor de lokalen: controleer de ad valvas. 

Andere jaren en vakken in samenspraak met de vakleerkracht.

Verhoogde zorg

Leerlingenbegeleiders
Claudia Wijgaerts
Inge Callewaert
Kim Blancquaert
Pieter Van Rumst
Coördinatie: pedagogische directie

Kleine probleempjes thuis of in de klas? Grote vragen? Je hart eens luchten? Eens op adem komen? Je weet niet wat er scheelt? Dan kun je altijd terecht bij je klassenleraar. Die is natuurlijk de eerste vertrouwenspersoon.

Ook de leerlingenbegeleiding staat tot je dienst. De begeleiders zijn zowel voor, tijdens als na de lesuren beschikbaar. Spreek één van hen aan in de gangen of maak een afspraak via Smartschool, mail of telefoon of via onderstaande knop. Neem zeker ook met hen contact op om een traject op maat uit te tekenen indien je ex-okan leerling bent, kampt met dyslexie of dyscalculie …

Coaching

Studiecoaching

In de studiecoaching helpen we leerlingen van het 3e tot 5e jaar die problemen hebben met hun studiemethode of -motivatie. Het is niet de bedoeling dat wij met dit initiatief leerlingen helpen die met één specifiek vak problemen hebben. Daarvoor kan een andere remediëring voorgesteld worden.

Met kleine groepjes van maximum 5 leerlingen komen we wekelijks samen om hen te begeleiden bij hun studie. Deze begeleiding vindt plaats op school op een door de coach vastgesteld moment (bijvoorbeeld elke maandag na 16u of dinsdag tijdens de middag).

Procedure

Op de predeliberatie in december wordt afgesproken welke leerlingen voor dit initiatief in aanmerking komen.

Voor de kerstvakantie wordt aan de ouders een brief meegegeven. Deze brief dient als uitnodiging voor een intakegesprek op het oudercontact in januari. Na dit oudercontact komt de cel leerlingenbegeleiding samen met de verschillende coaches om de selectie te bepalen en een groepsindeling te maken.

Bij het begin van de tweede week van januari bezorgt de directie een brief aan de ouders van de leerlingen die geselecteerd zijn (ook aan niet-geselecteerden wordt een brief gestuurd: zij worden op een andere manier door de leerlingenbegeleiding geholpen). Dan kan de eigenlijke coaching starten.

Na de paasvakantie is er een evaluatie waarop alle ouders wiens zoon of dochter aan het project deelneemt uitgenodigd worden.

De coaching eindigt bij de start van de examens in juni.

 

Openleercentrum

Samenwerken? Lezen? Een taak maken? Informatie opzoeken? Iedereen kan terecht in ons OLC!

Tijdens de lesuren wordt het continu gebruikt door de vakleerkrachten om alternatieve werkvormen toe te passen. Een presentatie geven, samenwerken mét of zonder PC, luister- of leesoefeningen maken, …  Alles is mogelijk!

Tijdens de middagpauze kan je er van 12.05u tot 13.20u terecht om een taak af te werken op de PC, laptop, chromebook of iPad. Onze olc-medewerkers staan ook klaar om jou te helpen met een probleem!

In de uitgebreide bibliotheek – de openingsuren zijn dezelfde als voor het OLC – vind je talloze boeken, strips en tijdschriften. Deze kan je ter plekke lezen of ontlenen. Hier gelden dezelfde regels als in de openbare bibliotheek.

Catalogus bibliotheek SJKS

Bekijk via volgende link onze online catalogus: klik hier

 

Welk materiaal is beschikbaar?

Romans (Nederlands, Frans en Engels) voor jongeren en volwassenen en non-fictiewerken

Leesboeken voor anderstaligen

Stripverhalen (Nederlands, Frans, Engels en Latijn)

Tijdschriften (Nederlands en Frans)

Kranten

25 PC’s

16 iPads

40 chromebooks

Hoofdtelefoons

F.A.Q. OLC

Mag ik mijn GSM gebruiken in het OLC?

Het gebruik van de smartphone is toegestaan op voorwaarde dat hij wordt gebruikt om te werken aan een schooltaak. Word je betrapt op elk ander gebruik van je smartphone in het OLC, dan zal je onmiddellijk worden gevraagd het OLC te verlaten.

Mag ik samenwerken aan een taak in het OLC?

Per pc of laptop zijn maximaal 2 leerlingen toegestaan. Voor groepswerken kan je lokaal B111, B114 of B115 reserveren tijdens de middagpauze.

Mag ik studeren in het OLC?

Het OLC wordt niet gebruikt om te studeren over de middag. Wie wil studeren gaat daarvoor naar de Externenstudie; die is dagelijks open van 12.30u tot 13.20u.

Mag ik eten in het OLC?

In het OLC wordt niet gegeten. Je kan voordat je naar het OLC komt of na je bezoek aan het OLC je boterhammen, broodje of warme maaltijd nuttigen in één van de refters of de Calfac.