Iedereen telt!

Voldoende informatie verschaffen aan elke toekomstige leerling, daar zetten wij als school op in. Hieronder vind je alle nodige informatie omtrent het inschrijven in het tweede tot het zesde jaar van onze school.

Iedereen telt!

Voldoende informatie verschaffen aan elke toekomstige leerling, daar zetten wij als school op in. Hieronder vind je alle nodige informatie omtrent het inschrijven in het tweede tot het zesde jaar van onze school.

Inschrijven in het tweede tot zesde jaar

Beste ouder(s), beste leerlingen

Wij willen u alvast bedanken voor de interesse in onze school. In dit bijzondere schooljaar is een nieuwe school en/of richting kiezen allesbehalve eenvoudig. U vindt op onze website alle mogelijke richtingen en informatie over ons studieaanbod, maar liefst van al lichten we graag onze aanpak persoonlijk toe. We zijn steeds telefonisch bereikbaar (03 780 71 50) en organiseren enkele contactmomenten; via info@sjks.be kunt u eveneens elke mogelijke vraag kwijt.

Het belangrijkste is vooral dat leerlingen een positieve keuze maken en een school vinden die bij hen past. Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een leerrijke zoektocht en een inschrijving in de school die het beste bij hun talenten past.

Tot gauw?

Inschrijvingsprocedure

Vanaf 31 mei zetten we op onze homepage een inschrijfbalk ‘Vrije inschrijvingen’. De vrije plaatsen die we vermelden gaan alleen over het eerste jaar en dus niet over de hogere jaren.

U kunt via deze knop uw contactgegevens doorgeven en u aanmelden voor een inschrijving in ons tweede tot en met zesde jaar.

Deze aanmelding wordt pas definitief als:

  • er op 5 juli nog vrije plaatsen voor deze richting zijn. U begrijpt dat we voorrang geven aan de leerlingen die reeds school liepen bij ons, maar we doen er alles aan om alle geïnteresseerde leerlingen een plaats te geven.
  • het eindrapport ontvangen hebben.

Als de inschrijving in orde is, sturen we de boekenlijst door zodat leerlingen van thuis uit begin juli hun handboeken kunnen bestellen. Eind augustus kan het boekenpakket (en eventuele lockersleutel) opgehaald worden op school.

Op de eerste schooldag, woensdag 1 september, ontvangen we de nieuwe leerlingen vooraleer de andere leerlingen toekomen. Op die manier heeft de klastitularis de gelegenheid om kennis te maken en uitleg over de praktische gang van zaken te geven.

Welkom op SJKS!