INSCHRIJVEN

in het eerste jaar op het College

 

Inschrijven in het 1ste jaar

Beste ouder(s), beste leerlingen

Wij willen u alvast bedanken voor de interesse in onze school. Deze korte tijdslijn wil u een praktische uitleg geven over het centrale aanmeldingssysteem én de eigenlijke inschrijving op SJKS. U zult merken dat alles digitaal verloopt; bestaat er de mogelijkheid dan verkiezen we uiteraard meer persoonlijk contact. Het belangrijkste is vooral dat leerlingen een positieve keuze maken en een school vinden die bij hen past.

Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een leerrijke zoektocht en een inschrijving in de school die het beste bij hun talenten past.

Tot gauw?

Stap 1

Vanaf maandag 27 maart 2023 – Digitaal aanmelden van uw kind via www.naarhetsecundair.be

Bovenaan onze homepage vindt u een grote balk (vanaf maandag 14 maart) die u rechtstreeks naar de aanmeldpagina leidt. Voorlopig krijgt u hier nog de tijdslijn van de procedure te zien, maar vanaf 20 maart 2023 om 9:00 u. vindt u hier de aanmeldpagina. U kan ook de uitgebreide brochure ‘Digitaal aanmelden’ nalezen door hier te klikken. Hierin kan u ook de checklist bekijken of uw kind recht heeft op voorrang.

U geeft als ouder uw contactgegevens door en selecteert uit de voorgeprogrammeerde keuzelijst de scholen (minimum één) waarnaar uw voorkeur uitgaat. Daarna geeft u ook een volgorde van voorkeur door. Vorig jaar kreeg iedereen die SJKS op de eerste plaats zette een SJKS-inschrijfticket. Tot vrijdag 21 april om 13:00 u. kunt u deze keuze doorgeven.

Een algoritme bepaalt dan eind april via lottrekking welk  ‘ticket’ wordt toegewezen. Kinderen van personeelsleden en (stief)broers en(-)zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn, krijgen voorrang. Belangrijk genoeg om te benadrukken: snelheid van registratie speelt in dit systeem geen rol! Of je nu aanmeldt op 27 maart, 1 april of 22 april, daar houdt het computersysteem geen rekening mee.

Stap 2

Op donderdag 4 mei 2023 krijgt u uw ticket per e-mail doorgestuurd vanuit de scholengemeenschap. U krijgt dan te lezen welke school aan u toegewezen is.

Stap 3

Op vrijdag 5 mei krijgt u een e-mail van onze school, indien u een ‘SJKS-ticket’ ontving. Tot en met maandag 12 juni kunt u uw zoon of dochter met dit ticket inschrijven.

Geen SJKS-ticket, maar toch interesse? Zie stap 4!

In deze e-mail vindt u een login en de link naar onze inschrijfpagina. We vragen u om uw contactgegevens zo correct mogelijk in te vullen. U kunt hier ook uw keuze voor 1 Moderne of 1 Latijn doorgeven. Zijn er andere leerlingen die ook naar SJKS komen en waarmee je graag je toekomstige klas wil delen? Dan kan je dit ook ineens doorgeven.

Helemaal ingeschreven? Bijna, we hebben alleen nog enkele documenten nodig waaronder je getuigschrift nodig (zie stap 5).

 Stap 4

Vrije inschrijvingen: vanaf donderdag 1 juni om 9.00 u

Op die dag maken alle scholen in de regio bekend hoeveel vrije plaatsen er nog zijn in het eerste jaar en vervallen de voorrangstickets. Ouders die hun ticket niet hebben verzilverd, kunnen dan trachten een plaats te bemachtigen op een andere school. Onze website vermeldt vanaf dan de vrije plaatsen en er zal dan op de homepage een ‘open’ inschrijfknop komen (zonder login).

Stap 5

Van voorinschrijving naar inschrijving

Vooraleer de nieuwe eerstejaars zorgeloos aan hun vakantie beginnen, moeten we nog enkele documenten digitaal ontvangen: het getuigschrift, voor- en achterkant ID, eindrapport 6de leerjaar, adviesformulier en zorgformulier. U krijgt van ons een e-mail met alle informatie hoe dit kan worden geüpload. In ruil voor deze documenten sturen we dan de boekenlijst door zodat leerlingen van thuis uit begin juli hun handboeken kunnen bestellen. Op de eerste schooldag (zie stap 7) ligt hun boekenpakket dan klaar.

Stap 6

Eind augustus (wellicht woensdag 30 augustus) organiseren we een startavond voor onze eerstejaars. De klastitularissen ontvangen dan hun klasje; naast de eerste kennismaking met de leerkrachten en hun medeleerlingen worden praktische afspraken overlopen zodat de leerlingen zich geen zorgen meer hoeven te maken op 1 september.

Stap 7

Welkom op je eerste schooldag: vrijdag 1 september 2023 (van 8.27 tot 12.05 u)