Iedereen telt!

Voldoende informatie verschaffen aan elke toekomstige leerling, daar zetten wij als school op in. Hieronder vind je alle nodige informatie omtrent het inschrijven op onze school.

Iedereen telt!

Voldoende informatie verschaffen aan elke toekomstige leerling, daar zetten wij als school op in. Hieronder vind je alle nodige informatie omtrent het inschrijven op onze school.

Inschrijven mét toelatingsbrief

Beste ouder(s), beste leerling

Op 6 mei kreeg u het bericht in uw (digitale) brievenbus dat u uw zoon/dochter mag inschrijven in SJKS! Wij willen u alvast bedanken voor het vertrouwen!

Op 7 mei contacteerden wij u, op het e-mailadres dat u gebruikte voor de aanmelding, over de praktische richtlijnen hoe de inschrijvingen precies verlopen. Ouders die bij het aanmelden aangeven ook per post gecontacteerd te worden, ontvingen dezelfde informatie op papier in de week van 11 mei.

Geen e-mail of brief ontvangen? Laat gerust iets weten via info@sjks.be of via 03 780 71 50 en brengen het onmiddellijk in orde! Kijk zeker ook even bij Ongewenste e-mail in uw inbox.

Praktisch verloop inschrijvingen

Stap 1) 7 mei tot 4 juni: inschrijving onder opschortende voorwaarden

Via e-mail (en eventueel per post) ontvangt u hiervoor uitleg.

U vult een online-invulformulier in waar wij naast administratieve gegevens u ook de mogelijkheid geven bepaalde zorgvragen, voorkeuren i.v.m. het samenzitten met bepaalde vriend(inn)en… door te geven.

U dient akkoord te gaan met het pedagogisch project, het schoolreglement en de inschrijving door een toegestuurd document terug aan de school te bezorgen.

Indien u geen gebruik maakt van uw voorrang vóór 5 juni juni, wordt uw gereserveerde plaats terug vrijgegeven en toegevoegd aan de vrije plaatsen. Vanaf 8 juni kunnen leerlingen zonder toelatingsbrief alsnog inschrijven in ons eerste jaar.

Stap 2) eind juni – begin juli: afronden inschrijving

Vooraleer de nieuwe eerstejaars zorgeloos aan hun vakantie beginnen, moeten ze nog even passeren via de school om hun getuigschrift en andere documenten af te geven. Ze worden dan definitief ingeschreven en krijgen praktische info mee omtrent de boeken, enz.

De school neemt via e-mail (en eventueel via post) terug contact met de ouders op over de praktische afspraken. Wij volgen het verloop van de corona-maatregelen op de voet en passen ons aan deze richtlijnen aan.