DIGISPRONG

Vanaf schooljaar 2024 – 2025

Digisprong op SJKS

Enkele jaren geleden zag de school er totaal anders uit. Nee, de gebouwen, de refters, de gangen, de leerlingen … die zijn hetzelfde gebleven. Maar als je nu een boekentas opentrekt, dan vind je daar een laptop. De leerlingen gebruiken dagdagelijks hun device in het klaslokaal, oefenen thuis verder hun ICT-vaardigheden … kortom, laptops zijn niet meer weg te denken uit ons schoolbeeld. Aan de hand van een tiental veelgestelde vragen geven we graag hierover uitleg.

Leeg
Wat betekent Digisprong?

In 2020 besliste de Vlaamse overheid om 375 miljoen te investeren in de zogenaamde Digisprong, die álle scholen, leerlingen én leerkrachten moesten ondersteunen om het digitale onderwijs van de toekomst vorm te geven. Het afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie had immers vele pijnpunten blootgelegd. Onderzoeken onderstreepten het volgende: 1) de ICT-infrastructuur bleek Vlaanderen-breed compleet verouderd; 2) ICT-beleidsplannen ontbraken op de meeste scholen; 3) de Vlaamse leerkrachten scoorden slecht op het vlak van ICT-vaardigheden. Met dit extra budget dienen scholen een krachtige leeromgeving te creëren om de digitale vaardigheden van de leerlingen tot een hoger niveau te tillen.

Is onze schoolinfrastructuur klaar voor de 21ste eeuw?

Met de Digisprong-subsidiëring gingen we tastbaar aan de slag. In de zomer van 2022 onderging de ICT-infrastructuur een metamorfose. Vaste computers maakten in de meeste lokalen plaats voor docking stations, waar leerkrachten laptops inpluggen. Er wordt voortaan alleen nog in the cloud gewerkt; zowel de leerkrachten- als leerlingenaccounts zijn gekoppeld aan OneDrive en de Office 365-omgeving. Daarnaast werden er die bewuste zomer kilometers kabels getrokken en tientallen access points geplaatst om een performant WiFi-netwerk te creëren. We trachtten de voorbije jaren ons computerpark up-to-date te houden, maar door deze extra financiële middelen beschikken nu ál onze leerkrachten eensklaps over een degelijk toestel. Datzelfde toestel boden we ook aan onze leerlingen aan, zodat ze over een krachtig toestel zouden beschikken, waarmee ook de leraars vertrouwd zijn.

Waarom introduceerden we laptops voor leerlingen op onze school?

De extra middelen die de Vlaamse overheid vanaf 2020 voorzag, maakte het mogelijk om leerlingen een eigen toestel te laten gebruiken. Daar zijn heel wat voordelen aan:

 • ICT-basisvaardigheden verwerf je niet door sporadisch gebruik te maken van een computer, laptop … Een eigen toestel maakt het mogelijk dat er elke dag mee gewerkt wordt, zowel in de klas – elk vak kan er gebruik van maken – als thuis. Het zijn die vaardigheden die ook in het hoger onderwijs en op de werkvloer nodig zijn en moeten aangeleerd worden.
 • Bij uitbreiding sluit het werken met een device aan bij de 21ste-eeuwse vaardigheden die we daarnaast aan onze leerlingen aanleren: computationeel denken, probleemoplossend denken, mediawijsheid, samenwerken … De snelle toegang tot een digitaal toestel levert ook hier een logische meerwaarde.
 • Het geeft de kans aan leerkrachten om efficiënt digitale toepassingen te gebruiken in de les, zonder tijdrovende logistiek. BookWidgets, Geogebra, Canva, Office-toepassingen, enz. komen hierdoor meer dan ooit aan bod in het klaslokaal. Die les hoeft niet in zijn geheel rond deze toepassingen te draaien: een snelle quiz, vertaalwebsites, digitaal beeldmateriaal, samenwerken aan een verslag, iets bekijken in Google Earth … Ook kleine digitale impulsen liggen nu binnen handbereik. De leerkracht kan handiger inspelen op actualiteit of real time digitale bronnen laten gebruiken.
 • Er zijn ook bepaalde digitale vaardigheden waarvoor het gebruik van een eigen laptop bijna onontbeerlijk is: online samenwerken aan hetzelfde document, het bijhouden van een blog, het creëren van infovideo’s of applets … Aangezien de digitale mogelijkheden steeds verder groeien, moet het onderwijs ook mee kunnen evolueren. De tijd van het louter opsmukken van lessen met gadgets en afbeeldingen is voorbij.
 • Efficiënter leerstof inoefenen en studeren wordt mogelijk gemaakt door nieuwe toepassingen zoals leerpaden, oefenplatformen, instructiefilmpjes … Er kan meer persoonlijk worden geoefend en geremedieerd. Ook uitgeverijen zetten nu volop in op digitale toepassingen als aanvullingen voor leerwerkboeken.
Waarom kozen we op SJKS voor Windows-laptops?

Er zijn een aantal gegronde redenen om niet te kiezen voor tablets of Chromebooks:

 • Bepaalde specifieke handelingen in een tekstverwerkingsprogramma of een rekenblad kunnen niet naar behoren uitgevoerd worden op een tablet of Chromebook;
 • Er zijn compatibiliteitsproblemen met bepaalde apps die niet draaien op een tablet of Chromebook; vaak schieten de online-versies tekort in mogelijkheden;
 • Het ecosysteem van Office 365 (o.a. OneDrive en Office 365, gratis te verkrijgen via de school) zit in een Windows-omgeving mooi verweven waardoor er efficiënter gewerkt kan worden dan op een tablet of Chromebook;
 • De Windows-omgeving met Office 365 is nog steeds het meest-gebruikte ecosysteem in het hedendaagse werkveld.
Hoe worden laptops gebruikt in de les?

Vóór de eerste laptop in de les verscheen ontwikkelden we een duidelijke visie over de Digisprong. Digitalisering is voor ons een middel en geen doel op zich. Het is een middel om noodzakelijke ICT-competenties bij de leerlingen te bereiken én om het onderwijsproces ten volle te ondersteunen. Dat maakt dat onze leerkrachten de weg van de geleidelijkheid mogen bewandelen. Het gaat niet over flitsende versieringen maar over e-learning en digitale tools gebruiken waar het een meerwaarde betekent voor de lessen. Het kan ook niet de bedoeling zijn om 7 lesuren na elkaar aan je scherm gekluisterd te zitten.

De belangrijkste bekommernis is het aanleren van digitale vaardigheden en knowhow aan onze leerlingen:

 • Zo leren we in het eerste jaar onze leerlingen werken in de cloud. Elke leerling krijgt een eigen SJKS-account waaraan een Office 365-account is gekoppeld. Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is Onedrive. Voortaan slaan we onze werkjes niet meer lokaal op, maar digitaal, in de cloud. Dat heeft het grote voordeel dat alles automatisch wordt opgeslagen en dat delen van en samenwerken aan hetzelfde document mogelijk wordt.
 • Digitale (basis)vaardigheden worden eerst aangeleerd in de eerste graad en worden daarna in een hele resem vakken verder ingeoefend. In het derde jaar is er een uurtje informatica op bepaalde deelaspecten te verdiepen. Hoe verder een leerling opschuift in het curriculum, hoe vaardiger de leerling en hoe groter de kennis van hardware en software wordt.

Logisch redeneren, stapsgewijs problemen oplossen, programmeren … er is een duidelijke leercurve doorheen de verschillende leerjaren als het gaat over computationeel denken.

Wat verwachten we van jou?

Als onderdeel van het schoolreglement dien je als leerling van SJKS akkoord te gaan met ons ICT-protocol. Naast spelregels rond sociale media, Smartschool, ICT-infrastructuur van de school, nettiquette, … worden onderstaande afspraken wat laptops betreft gemaakt:

 • Je brengt je laptop dagelijks mee naar school, voorzien van een volledig opgeladen batterij. Er is geen mogelijkheid je laptop op school op te laden.
 • Je laptop gaat ook elke dag terug mee naar huis; je toestel is bij diefstal uit je locker/klas immers niet verzekerd. Zorg dat je altijd je beschermhoes gebruikt om schade te voorkomen.
 • Wie een laptop koopt via onze school (via Signpost), koopt een toestel met admin-rechten ‘light’. Dat betekent dat je als gebruiker nieuwe software kan installeren; er zit echter een minimum aan SJKS-software op (toetsenbord-, taalinstellingen en een anti-virus) die zorgen dat je toestel in ons netwerk vlot draait. Bovendien heb je ook al standaardprogramma’s die vanuit pedagogisch standpunt onmisbaar bleken: Microsoft Office, Winrar, Java, Google Chrome, Edge, Geogebra enz.
 • Je beschikt over een degelijk toestel en zorgt dat je laptop vlot blijft draaien. We gaan er vanuit dat de laptops die in de klas gebruikt worden op de eerste plaats dienen voor je lessen. Dat betekent dat er geen software op geïnstalleerd wordt die niet nodig is voor school en die het toestel nodeloos kan vertragen. Als je laptop het vlotte lesverloop belemmert, zal de leerkracht je aanspreken. Is er geen andere oplossing, dan behouden we ons het recht om – in het geval van een SJKS-laptop – het toestel te resetten naar de beginconfiguratie. Gebruik je je eigen laptop, dan bekijken we ook wat er nog toegelaten kan worden.
 • Je leert op onze school werken in de cloud, zodat er geen bestanden verloren kunnen gaan bij een mogelijke reset.
 • Tijdens de lessen beslissen de leerkrachten hoe en wanneer de laptop of smartphones gebruikt worden. In de studiezaal en OLC mag je je laptop gebruiken om je lessen in te studeren, opdrachten te maken enz. Sociale media en niet-school gerelateerde zaken zijn niet toegestaan.
 • Om te zorgen dat je laptop niet stuk gaat, mag een laptop alleen maar in de lokalen worden gebruikt, dus nooit op de speelplaats, in de gangen, refters, enz.
Welke toestellen gebruiken we op school?

We hebben ons de voorbije twee schooljaren goed geïnformeerd om te bepalen wat nodig is om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren. We bezochten ook een aantal scholen waar gelijkaardige projecten al enkele jaren lopen. Op basis van die ervaringen, stelden we voor SJKS een aantal minimumvereisten op voor de toestellen die we willen aanbieden en we zijn overtuigd dat we degelijke toestellen kunnen voorstellen. De onderstaande laptops voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Een stevige behuizing en verstevigde scharnieren. Dagelijks je laptop mee naar school brengen vereist een toestel van topkwaliteit.
 • Een snelle processor en voldoende RAM-geheugen zodat de laptop makkelijk up-to-date software kan draaien.
 • Noodzakelijke hardware: een ingebouwde webcam en microfoon, een goede netwerkkaart én een batterij met 6 effectieve gebruiksuren.
 • Een kwalitatief HD-scherm. Dat vinden we als school onontbeerlijk om de ogen van onze leerlingen toch enigszins te beschermen.
 • Windows 11 als besturingssysteem. Daarnaast voorziet de school ook een uitgebreid softwarepakket met de meest courante software.

Via onze website kan u bij onze partner Signpost uw laptop bestellen. Onderstaande modellen zijn de deze van het huidige schooljaar. De toestellen voor het schooljaar 2024-2025 komen weldra online.

Loopt er toch iets mis, dan geniet je door de samenwerking met Signpost van een uitgebreide service en garantie (zie voorlaatste topic) die je bij een gewone aankoop niet hebt. Om op 2 september het schooljaar goed te starten, vragen we het toestel van je keuze vóór 1 juli via de webshop te bestellen. Je toestel zal dan eind augustus geleverd worden. De service- en garantieperiode start vanaf de leveringsdatum.

Ondanks de tegemoetkoming door de overheid blijft de kostprijs voor sommige gezinnen erg hoog. Kom meer te weten over het sociaal fonds dat we hiervoor opzetten.

Wat gebeurt er met mijn laptop als ik de school verlaat?
 • Aangekochte laptops: je bent eigenaar van het toestel en zolang de garantieperiode loopt, blijf je gedekt tegen schade (zie laatste vraag). Mocht er iets gebeuren met je laptop, dan dien je echter wel zelf contact op te nemen met Signpost.
  Mocht je de school verlaten (vroegtijdig of na afstuderen), dan wordt je laptop losgekoppeld van het SJKS-systeem. Je SJKS-Office 365-account blijft nog actief tot 15 augustus zodat je alle documenten kan verhuizen naar een andere account. Het Office 365-pakket dat je kon gebruiken via onze school vervalt, maar meestal biedt de nieuwe school dit ook aan.
 • Laptops via huurkoop: het bovenstaande loopt gelijk voor laptops via huurkoop. Indien je de school verlaat, dien je dit wel te melden aan Signpost. Je hebt dan twee opties: ofwel koop je de laptop over door het resterend bedrag te vergoeden, ofwel lever je de laptop op onze school binnen. In dat laatste geval stopt je huurcontract maar ben je wel nog een verbrekingsvergoeding verschuldigd aan Signpost.
Kan ik in plaats hiervan mijn eigen toestel meebrengen (BYOD)?

Allicht zijn er ook ouders die recent een laptop aankochten. Het gebruik van een eigen toestel is mogelijk, op voorwaarde dat de ICT-dienst bevestigt dat het toestel voldoet aan de minimumvereisten zoals hieronder opgesomd. Je maakt hiervoor een afspraak via ict@sjks.be vóór 15 juni 2024. Op eigen toestellen is de beschreven garantie niet van toepassing. De school biedt ook op geen enkele wijze ondersteuning aan eigen toestellen.

Bij gebruik van een eigen laptop krijgt u een eenmalige korting op de schoolrekening van € 150.

Minimumvereisten voor eigen toestel:

 • Type toestel: een laptop met AZERTY toetsenbord, geen tablet of Chromebook
 • Grootte: minimum 13 inch – maximum 15.6 inch
 • Besturingssysteem: Microsoft Windows 10/11
 • Processor: minimum Intel i3 of AMD Ryzen
 • RAM: minimum 8GB, 1600 MHz, type DDR4
 • Interne opslag: minimum 128 GB SSD
 • Wi-Fi-adapter: AC of AX standaard
 • Webcam: ingebouwde webcam 720p
 • Audio: aansluiting voor een hoofdtelefoon
 • Batterij: een batterij met een autonomie van minimum 6 effectieve uren en 45Wh capaciteit
 • Alle software die voor school nodig is, moet je zelf installeren.

De minimumvereisten van je eigen toestel kan je terugvinden op de factuur of op de website van de computerwinkel.

Wat moet ik doen als er een probleem is met mijn laptop?
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten – Je meldt je hiervoor aan bij de ICT-afdeling van onze school. Zij resetten je wachtwoord en geven je een voorlopig wachtwoord zodat je een nieuw wachtwoord kan instellen.
  Tip: het komt voor dat leerlingen een ‘defect’ komen melden (“ik raak niet op het netwerk” of “mijn mousepad doet het niet meer”). In veel gevallen kan dit voorkomen worden door de updates van het merk van je laptop toe te laten. Herstart ook regelmatig je laptop; geen enkel toestel kan twee weken op stand-by blijven werken.
 • Ik heb een defect (toets werkt niet, barst in scherm …) aan mijn Signpost-laptop – Je brengt je laptop binnen op het secretariaat. Zij geven je een reserve-laptop (zolang de voorraad strekt) of Chromebook en melden dit defect aan Signpost.
  Je ouders krijgen hiervan melding en dienen hun akkoord te geven, als het gaat over een defect buiten garantie (schermbreuk, waterschade, …). Voor deze herstelling vraagt Signpost een forfaitaire vergoeding van € 39, of het nu gaat over de vervanging van het beeldscherm, het toetsenbord, enz. Let wel: elke herstelling wordt apart bekeken; bij meerdere defecten wordt dus telkens deze kost aangerekend.
  Als het defect binnen de garantie valt (kapotte batterij, toets werkt niet, enz.), wordt deze herstelling uiteraard gratis uitgevoerd.
  Zodra je laptop hersteld is, krijg je van het secretariaat een melding via Smartschool dat je je laptop kan oppikken.
  Tip: we leren onze leerlingen hun bestanden opslaan op Onedrive. Bij een softwareprobleem kan het immers voorvallen dat er een reset nodig is. Documenten die dan nog op de harde schijf staan, gaan verloren. De school is hiervoor niet aansprakelijk.
  Tip: zorg ervoor dat je oortjes altijd in je hoes zitten, nooit bij je laptop. Wanneer je jouw laptop dichtklapt met de oortjes ertussen, heb je altijd schade aan je beeldscherm.
Wat houdt het sociaal fonds in? Is er extra financiële ondersteuning?

Via het Welzijnshuis biedt Stad Sint-Niklaas elke inwoner van Sint-Niklaas met een laag inkomen steun bij de aankoop van een laptop. Ook wie thuis geen internetaansluiting heeft, kan financiële hulp hiervoor krijgen. Alle info vind je hier.

Voor sommige gezinnen blijft de kostprijs van een laptop te hoog. Daarom geven we ouders de kans om een deel van de korting te schenken aan het sociaal fonds van onze school. Hiermee willen we deze gezinnen ondersteunen.

Mocht er probleem zijn voor de betaling, gelieve dan contact op te nemen met de klastitularis of rechtstreeks de administratief directeur via stefan.de.bock@sjks.be. De school bekijkt dan hoe we kunnen helpen.

Toch nog een vraag?

Vul onderstaand formulier in. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Digisprong contact