SJKS

Kwaliteit voor de toekomst

Bijna kerstvakantie

17 december 2018

Vanaf dinsdagmorgen 18 december tot donderdagnamiddag organiseren we de begeleidende klassenraden. Leerkrachten en directie evalueren de studieresultaten van toetsen, taken en examens. We focussen ook op de houding en het welbevinden van alle leerlingen. We formuleren tips, suggesties, geven een schouderklop, een pluim en hopen dat iedereen hierdoor geruggensteund met goede moed en zelfvertrouwen het tweede semester aanvat.

Op vrijdag 21 december is het de laatste schooldag van het eerste semester. Een belangrijke dag omdat in de voormiddag de klassenleraars de studieresultaten en de conclusies van de klassenraad bespreken met hun leerlingen. In de namiddag zijn alle ouders welkom op het afgesproken uur.

Vanaf dan kunnen ze ook een afspraak boeken met de vakleerkrachten van hun oogappels. Die oudervergaderingen organiseren we in januari.

Daarna kerstvakantie!

Alvast deze welgemeende wens van ons allen voor jullie allemaal!

Moge 2019

Je vele boeiende en mooie dagen schenken

“BETREUR NIET ÉÉN DAG IN JE LEVEN:

GOEDE DAGEN BRENGEN JE GELUK,

SLECHTE DAGEN ERVARING,

ROTDAGEN LEREN JE IETS,

DE ALLERBESTE DAGEN GEVEN JE HERINNERINGEN.”

Andere berichten

Sportdagen, vormingsdagen, bezinningsdagen, abdijdagen …

Sportdagen, vormingsdagen, bezinningsdagen, abdijdagen …

In september en oktober trekken alle klassen erop uit voor een groepsbindende dag. Sportdagen, vormingsdagen, bezinningsdagen, abdijdagen … er zijn veel verschillende varianten, maar de bedoeling is vooral dat elke leerling zijn klasgenoten beter leert kennen.

SJKS goes Instagram!

SJKS goes Instagram!

Wil je ook het Collegeleven (nog meer) volgen? Zien wat er achter de schermen gebeurt? Dan kan je voortaan ook terecht op Instagram!

Goed gestart!

Goed gestart!

Elke start van het schooljaar brengt toch wat kriebels in de buik met zich mee.
Voor onze nieuwkomers in het eerste jaar en onze instromers in de hogere jaren was alles natuurlijk gloednieuw.

Deugddoende vakantie!

Deugddoende vakantie!

Beste leerlingen, ouders en personeelsleden, de schoolpoorten gaan bijna definitief dicht: het begin van de zomervakantie! Laat het voor ieder van jullie een fijne vakantie zijn: ontspanning, rust, gezin, familie, tijd voor jezelf en vrienden, … en eind augustus opnieuw paraat.