Het gewone school(les)leven is ondertussen op kruissnelheid. De oudervergaderingen  (eerste tot zesde jaar) zijn achter de rug. De eerste en tweede graad kreeg reeds een rapport.

In de loop van september en oktober worden er in alle jaren groepsbindende en vormende activiteiten georganiseerd. Het eerste jaar ging op vriendschapsdag en geniet vandaag van een erg gevarieerde sportdag (op school én op De Ster). Het tweede jaar heeft op één klas na een tweedaagse op Heywijck achter de rug. Het derde jaar had een vorminsgdag op Puytvoet. De vierdes gaan volgende week op tweedaagse vorming naar Westmalle. De vijfdes zijn met alle klassen op tal van locaties op dit moment op vormingsmeerdaagse. De zesdes hadden de keuze: een dag helpen in een rust-en verzorgingstehuis of een meerdaagse in een contemplatieve abdij. Nagenoeg alle RVT’s uit het Waasland krijgen vandaag SJKS’ ers over de vloer. In de abdijen van Brecht; Koningshoeven, Chevetogne en Orval dompelen zesdejaars zich onder in het monastieke ritme.

Ondertussen blikken we samen met het uitgebreide personeelsteam terug op een erg geslaagde pedagogische studiedag vorige week vrijdag. ‘Feedback en evaluatie’ stonden in de schijnwerper, maar ook andere bezorgdheden kwamen aan bod.

Deze week vergaderde ons oudercomité. Een vergadering met 18 aanwezigen en boeiende gedachtewisselingen. Wordt vervolgd.

OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) : de instroom houdt aan. We starten een negende klas! SJKS en Portus zijn de organiserende okanscholen. Nagenoeg alle scholen van de scholengemeenschap helpen mee om een okanklas te huisvesten.

Onze cel leerlingenbegeleiding zal vanaf volgende week op de reeksvergaderingen van het eerste tot het zesde jaar het 4-ladenmodel toelichten. Geruggesteund door dit format willen we  genuanceerder nadenken over sanctioneren én nauwgezetter en doelgerichte handelen.

Gedurende dit eerste semester willen we ook tot een concreet plan komen voor de wijze waarop we in onze school gestalte gaan geven aan de hervorming secundair onderwijs zoals die door de Vlaams parlement is goedgekeurd.

U merkt het, het schoolleven draait op volle toeren.

Laat het herfstzonnetje ook in de oktobermaand dat nog maar wat extra verwarmen en kleur geven.