SJKS

Kwaliteit voor de toekomst

Dankjewel ouders!

15 oktober 2018

Tijdens de oudervergaderingen had de directie de kans om enkele prioritaire werkpunten voor dit schooljaar toe te lichten. De klassenleraars namen daarna de ouders op sleeptouw en lichten de specifieke werking en aandachtspunten van het leerjaar aan. In de Calfac was er na afloop tijd om bij een drankje na te praten en informeel in gesprek te gaan met andere ouders en leerkrachten en directie.

In het inleidende woord werd een lans gebroken voor de rol van de klassenleraar. Hij of zij is de spil van het klasgebeuren en de coördinator van de eerste zorg, de basiszorg voor iedere leerling die aan ons is toevertrouwd.

Bij de verhoogde zorg kwam de cel leerlingenbegeleiding in het vizier. Vier leerlingenbegeleiders  die samen met de directie en ondersteund door het CLB leerkrachten en ouders en leerlingen ondersteunen bij  studieproblemen, een socio-emotionele zorgvragen, …

Het communicatieplatform smartschool werd ook aangekaart. Lessenroosters, algemene mededelingen, de schoolagenda, een leerplatform voor de vakken , het puntenboek en de rapporten.

Tenslotte werd ook ingezoomd op de actualiteit. Onze school zal in het eerste semester vorm geven aan de hervorming van het secundair onderwijs die volgend schooljaar op 1 september effectief van start gaat in het eerste jaar.

Binnen de krijtlijnen van de onderwijswetgeving en met een kritische, maar luisterbereide houding ten opzichte van de voorstellen van onze koepel, de Guimardstraat, zullen we samen met ons personeelsteam ons aanbod concretiseren.

Daarbij zal onze visietekst en de basiswaarden waar onze school voor staat de leidraad vormen. Het nastreven van een kwalitatieve sterke uitstroom die leerlingen goed voorbereid op hoger of universitair onderwijs blijft het devies. Op een hedendaagse wijze, zorgzaam en inhoudelijk sterk, jonge mensen voorbereiden. ‘Kwaliteit voor de toekomst’, blijft het devies.

Andere berichten

Brel raakt!

Brel raakt!

Maandag 18 februari in onze Collegekerk. Sébastien en Bernard, les chanteurs de Brel voor zesdejaars. Formidable!

Politiek debat op scherp van de snee

Politiek debat op scherp van de snee

Ook dit schooljaar werd er voor de leerlingen van het 5de jaar een politiek debat georganiseerd. Geanimeerd, pittig, to the point. We blikken tevreden terug op een voormiddag politieke bewustmaking.

Brossen voor de bossen…

Brossen voor de bossen…

58 lln gaven deze morgen een door hun ouders ondertekende brief af met daarop ‘Gelezen en akkoord met de afspraken’: 21 van het 4de jaar, 16 van het 5de jaar en 21 van het 6de jaar. We verwachten van de lln een selfie vanuit Brussel en zullen dit ook controleren.

Nieuwe website gelanceerd!

Nieuwe website gelanceerd!

Na maanden van nadenken, filteren, opmaken en weer herbeginnen is onze nieuwe website een feit! Vele jaren zijn we trouw gebleven aan onze goede oude collegewebsite, maar de tijd was gekomen om alles in een nieuw jasje te steken… Onze collega’s ICT werkten maanden tijdens en na de uren om alle bestaande…