zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Zwaenepoel, Albert (superior 1953-1955)

Zwaenepoel, Albert (superior 1953-1955)

Geboren te Gent op 26 november 1911. 
Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Barbaracollege te Gent.
Priester gewijd op 19 april 1936. Licentiaat in de klassieke filologie aan de KU Leuven in 1940.
Legeraalmoezenier in mei 1940.
Leraar van de syntaxis (3de jaar), later van de retorica (6de jaar) aan het Sint-Lievenscollege te Gent van 1941 tot 1953.
Doctor in de klassieke filologie aan de KU Leuven (proefschrift: De Augusteïsche rijksgedachte.
Grondgedachte der politiek van Augustus) in 1945.
Zondagsonderpastoor te Gent, Sint-Niklaas op 28 februari 1945.
Licentiaat in de oude geschiedenis aan de KU Leuven in 1946.
Ontslag als zondagsonderpastoor op 5 december 1950.
Superior van het Sint-Jozef Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 29 april 1953.
Ridder in de Kroonorde.
Overleden te Sint-Niklaas op 29 september 1955.
Begraven in de familiegrafkelder te Sint-Amandsberg.

Publicaties:
Het werk der acolieten, Brugge/ Steenbrugge, 1936.
De Kaarsenplechtigheid op O.L.V. Lichtmis, Steenbrugge, 1937.
Ceremoniale voor akolieten. 1: Algemeene regels, mis, vespers en lof, Brugge, 1940.
Augustus en de stoa, in Antiquité classique, 17, 1948, p. 585-594.
L'inspiration religieuse de l'impérialisme romain, in L'Antiquité classique, 18, 1949, nr. 1.
De Augusteïsche schrijvers en de voorbestemming van Rome tot de wereldheerschappij, in Nova et Vetera, 27, 1949, nr. 1-2.
De onbeperkte uitbreiding van het Romeinse rijk in de Augusteïsche literatuur, in Nova et Vetera, 27, 1949, nr. 3-4.
La politique orientale d'Antoine, in Les études classiques, 18, 1950, nr. 1.
La défense de Rome et de l'Empire par Octavien, in Les études classiques, 19, 1951, nr. 1, p. 47-71.
De eeuwigheid van het Romeinse rijk in de Augusteïsche literatuur, in Nova et Vetera, 29, 1951-1952, nr. 1.
Rouw en roem van onze XVIIe en XVIIIe eeuw, in Nova et Vetera, 30, 1952-1953, nr. 3.
Masker en mimiek in het antieke Griekse toneel, in Nova et Vetera, 30, 1952-1953, nr. 4.
Ons civisme, zijn inhoud en zijn bezieling, in De gids op maatschappelijk gebied, 1953, nr. 11.

(Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 616, nr. 6539)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?