zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Zorg voor iedereen


Dat vereist nogal wat extra toezicht van leerkrachten. Die moeite  staat echter tegenover veel meer rust bij het maken van examens. Bovendien sleutelden we aan het einduur.# Leerlingen moeten voldoende tijd hebben om het examen te maken. Ook diegenen die wat trager werken.

Omdat onze zorgklas, door het groeiend aantal leerlingen dat gebaat is bij meer tijd voor examens, geen plek meer is waar er voldoende rust kan geboden worden, stelden we ons de vraag hoe we aan ELKE leerling voldoende zorg kunnen bieden.

We zijn deze examenperiode, met vooral onze jongste leerlingen van het 1ste  en 2de jaar in het achterhoofd, geëvolueerd naar rustige klaslokalen waar leerkrachten van toezicht aan elk kind op eenvoudige manier dat beetje zorg kunnen verstrekken waardoor een leerling zich goed voelt: een vraag wordt voorgelezen met de juiste intonatie zodat alles plots veel klaarder is, een kalmerend gesprekje bij die examenstress, een knipoog ter bevestiging. Dit alles brengt rust. De vakleerkracht krijgt ook tijd om de inhoudelijke  vragen van leerlingen over zijn examen op te lossen.

Voor onze oudere leerlingen bestaat de zorgklas nog een jaar, ondertussen  zorgen we ervoor dat de tijdsduur van een  examen beperkt wordt zodat dit op 3 lesuren kan opgelost geraken en daardoor een uurtje tijd overblijft om zeker te controleren.

Tijdsdruk is een stressfactor. Met deze ingrepen hopen wij dat onze  leerlingen een rustigere examenperiode kunnen doormaken.

Voor leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben, blijven wij ons uiteraard op de best mogelijke manier extra inspannen.

Na nieuwjaar evalueren we deze aanpak.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?