zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Zomervakantie 2014!


De meeste leerlingen kunnen onbekommerd aan de zomervakantie beginnen. Voor een aantal moet een toegevoegde proef (in augustus) het bewijs leveren dat ze de leerstof beheersen. Voor anderen moet een taak de lacunes bijspijkeren en voorbereiden op volgend jaar.#

De studiekeuze voor volgend jaar werd in de loop van het voorbije schooljaar grondig voorbereid. Het rapport en het advies bevestigen de keuze of dwingen tot reflectie en bijsturen van de studierichting die men voor ogen had.

Het advies en de deskundigheid van de vakleerkrachten en van het CLB kunnen hier soelaas bieden. De directie blijft ook steeds bereid om tot 4 juli en vanaf 11 augustus hierbij te helpen.

Studiekeuze voor volgend jaar invullen op de enquête op smartschool; boeken bestellen via deze website. Boeken afhalen op de afgesproken dagen eind augustus (zie eveneens info daarover op homepage van deze site).

Juli en augustus?

“De boeken en notities aan de kant. Voor leerlingen en personeelsleden van onze school staan deugddoende vakantieweken voor de deur: de zomervakantie 2014.

We wensen aan alle leerlingen en hun ouders en aan alle personeelsleden een 'goede vakantie':

(extra) tijd voor familie en vrienden, (extra) tijd voor hobby's en klussen, (extra) tijd om dichtbij of veraf andere horizons te verkennen, tijd om zalig niets te doen, te luieren, te sporten, te lezen, te zonnen, ...”

Marc Buytaert – Danny van Royen - Walter Roggeman

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?