zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Wallaert, Jacobus (surveillant 1814-1816)

Wallaert, Jacobus (surveillant 1814-1816)

Geboren te Hooglede op 5 november 1790.
Zoon van Franciscus Wallaert, landsman, en Anna Verhulst.
Laureaat van het Kleinseminarie te Roeselare in 1810.
Priester gewijd te Brussel op 26 maart 1813.
Weigerde de bisschopsbenoeming van mgr. de la Brue te aanvaarden in juli 1813.
Ontsnapte aan de vervolging in augustus 1813.
Surveillant aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas van 1814 tot 1816.
Surveillant aan het Kleinseminarie te Roeselare in 1816.
Principaal van het koninklijk college te Gent in 1824.
Directeur van het Sint-Barbaracollege te Gent in 1825.
Pastoor van Beveren (bij Roeselare) op 13 februari 1826.
Lid van het Nationaal Congres voor het district Tielt vanaf 11 november 1830. Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Roeselare van 23 mei 1833 tot 13 juni 1848.
Pastoor-deken van Torhout op 9 juni 1834.
Overleden te Roeselare op 28 juli 1848.

(Bronnen: Brugge, Archief van het bisdom, B 469 (register van pastoors) en N 66, met dank aan E. H. Kurt, Priem, archivaris; E. HUYTTENS, Discussions du Congrès National 1830-1831, Brussel, 1844, lijst van de leden van het Nationaal Congres, p. 9; G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, p. 143 en p. 146, nr. 22; M. DE BRUYNE, Groten uit het Roeselaarse, Ledeberg, 1968, p. 20-22; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 602, nr. 6394)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?