zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Visietekst dyslexie

Leerlingen met dyslexie kunnen rekenen op extra ondersteuning: (de gekende sticordi-maatregelen) een werkgroep van de scholengemeenschap heeft zijn krachten gebundeld en het resultaat is een duidelijk overzicht van tegemoetkomingen voor leerlingen met dyslexie. Klik hier om het overzicht te raadplegen.

Zowel ouders als leerlingen en alle leerkrachten zijn op de hoogte van deze afspraken. Bij twijfelgevallen of probleempjes kunnen wij steeds een beroep doen op mevrouw Vastenhaeck, onze collega Nederlands die een opleiding als logopediste gevolgd heeft en zij coördineert op school de werking rond dyslexie.

 

1. SCHRIJVEN EN LEZEN VOOR ALLE VAKKEN

1. Algemeen

 

 1. De leraar duidt spelfouten aan : de juiste schrijfwijze wordt er zoveel mogelijk bij genoteerd.
 2. Indien de leerling bezwaar maakt, maakt hij geen oefeningen aan bord.
 3. De leerling mag – in overleg met de leerkracht – in bepaalde gevallen memokaarten gebruiken
 4. Indien gewenst kan de leerkracht aan de medeleerlingen het probleem duiden
 5. Mondelinge toetsen genieten de voorkeur; bij schriftelijke toetsen bezorgt de leraar de vragen op papier aan de leerling (i.pl.v. voorlezen)

2. Notities

 1. De leerling mag duidelijke notities van een andere leerling kopiëren.
 2. De leerling mag notities regelmatig ter controle afgeven aan de leerkracht.

3. Agenda en huistaken

 1. De leerling mag voor huistaken en ander zelfstandig werk de computer (met spellingscorrector) gebruiken.
 2. De leerling kan zijn/haar agenda door de vakleraar laten controleren en paraferen.

4. Lezen

 1. Indien de leerling bezwaar maakt, leest hij niet luidop voor..
 2. Bij een toets begrijpend lezen krijgt de leerling de tekst vooraf zodat hij/zij zich kan voorbereiden; indien nodig mag hij langer werken dan de voorziene tijd.
 3. Bij boekbesprekingen kan een alternatieve opdracht met de leerkracht besproken worden.

 

2. TOETSEN en EXAMENS VOOR ALLE VAKKEN

1.Algemeen

 1. De leerling schrijft een letter ‘D' op huistaken, toetsen, proefwerken en ander persoonlijk werk ter herinnering voor de leraar.
 2. De leerling krijgt meer tijd voor schriftelijke toetsen of examens.
 3. De leerling mag vragen zijn/haar schriftelijk examen mondeling toe te lichten
 4. De leerling mag op vraag bepaalde examens mondeling afleggen, met schriftelijke voorbereiding.
 5. De leerling mag door de leraar goedgekeurde memokaarten gebruiken.
 6. Bij examens en toetsen kunnen de vragen en opdrachten worden voorgelezen en/of mondeling toegelicht (zo mogelijk door de vakleerkracht).
 7. De leerling kan examens en toetsen aangeboden krijgen op vergroot formaat (112%)

2. Dictees en spellingsfouten

 1. De leerling maakt dictees en ze tellen mee, maar er wordt rekening gehouden met dyslectische fouten
 2. Bij grammatica worden spellingsfouten enkel aangerekend als er fouten gemaakt worden tegen de ondervraagde grammaticale regels.
 3. Spellingsfouten worden niet aangerekend voor niet-taalvakken, maar typische vaktermen (zoals aardrijkskundige en geschiedkundige namen) moeten herkenbaar zijn.
 4. Indien bij woordenschat het woord herkenbaar is,maar fout gespeld; dan krijgt de leerling nog de helft van de te behalen punten.
 5. Fouten op de werkwoordsvormen worden niet zwaarder aangerekend dan andere spellingsfouten.
 6. Stelopdrachten worden beoordeeld op gedachtegang, structuur, zinsbouw, woordenschat, communicatief aspect en dergelijke, het aandeel van spelling mag niet meer zijn dan 20%.

 

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?