zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Vinck, Camiel (leraar 1945-1951; superior 1955-1963)

Vinck, Camiel (leraar 1945-1951; superior 1955-1963)

Geboren te Herdersem op 25 december 1916.
Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jozefcollege te Aalst  1929-1935.
Student filosofie aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1935-1937.
Student theologie aan het grootseminarie te Gent 1937-1941.
Priester gewijd te Gent op 7 juni 1941.
Kandidaat in de klassieke filologie aan de KU Leuven in 1941-1943.
Waarnemend leraar aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst (september 1943), aan het Heilige Maagdcollege te Dendermonde (19 september 1943).
Waarnemend leraar van de retorica aan het Heilige Maagdcollege te Dendermonde 1943-1945.
Aalmoezenier van het interneringscentrum van Dendermonde van 20 jul 1945 tot 3 september 1945.
Leraar van de retorica (6e jaar) aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 22 augustus 1945.
Gouwproost van de KSA-Hernieuwers 1945-1951.
Superior van het Sint-Hendrikscollege te Deinze op 13 juli 1951.
Superior van het Sint-Jozef Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 7 oktober 1955.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 30 september 1959.
Gewestproost van het Davidsfonds Waasland in 1959. Pastoor-deken van Sint-Niklaas op 16 mei 1963.
Eervol ontslag op 25 december 1981.
Rector van de zusters Jozefienen van het Rustoord Heilig Hart te Sint-Niklaas.
Aalmoezenier van het Rustoord Heilig Hart te Sint-Niklaas 1981-2003.
Overleden te Sint-Niklaas op 25 februari 2007.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Ic (Ont)Hou-quiz
Concert in Brugge voor vrijwilligers vertrek om 16.15 uur
7de lesuur 5 en 6HW druk in de weer voorbereiding quiz

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?