zoeken  
    Controle gegevens nieuwe leerlingen * Brochure De Accolade - Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

Vercruyssen, Felix (leraar wijsbegeerte 1923-1926, superior 1926-1936)

Vercruyssen, Felix (leraar wijsbegeerte 1923-1926, superior 1926-1936)

Geboren te Sint-Niklaas op 24 december 1892.
Priester gewijd op 21 mei 1921.
Professor wijsbegeerte aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 12 februari 1923.
Superior van het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 27 oktober 1926.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 14 juli 1931.
Pastoor-deken van Sint-Niklaas op 23 juli 1936.
Pastoor van de Sint-Baafsparochie te Gent op 3 juni 1946.
Lid van de bisschoppelijke raad.
Bisschoppelijk boekkeurder op 16 juli 1946.
Rechter in het Kerkelijk Tribunaal op 30 juli 1946.
Vicaris-generaal van het bisdom Gent op 28 oktober 1947.
Algemeen directeur van de zusters Augustinessen (Zwarte Zusters) te Gent op 28 oktober 1947.
Aartspriester van het Sint-Baafskapittel te Gent.
Overleden te Gent op 26 april 1952.

(Bronnen: R. Boudens, Honoré Coppieters (1927-1947), in: M. Cloet, L. Collin, R. Boudens (red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 372; L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 575, nr. 6085)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Begin sportkamp 3SPW in Lommel
Vrije ruimte

Oudervergadering 5de jaar
6WeWia1 (groep 2) naar Carolus

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?