zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Van Trimpont, Jules (surveillant 1891-1899)

Van Trimpont, Jules (surveillant 1891-1899)

Geboren te Geraardsbergen op 26 april 1869.
Humaniora aan het bisschoppelijke college van Geraardsbergen.
Surveillant aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 1 oktober 1891.
Priester gewijd op 11 juni 1892.
Ingetreden bij de Scheutisten in september 1899. Aflegging van de eerste geloften op 8 september 1900.
Bijscholing en missionnaire vorming bij de Scheutisten.
Vertrokken naar Congo op 3 april 1901.
Actief in het missiegebied van Mayombe (Beneden-Congo).
Eerste opleiding en aanpassing in de missie van Kangu.
Benoemd tot directeur van de schoolkolonie in Boma begin 1902.
Overleden te Boma, Congo op 28 september 1903 aan dysenterie.
Begraven te Boma.
Zijn naam wordt vermeld op de gedenkplaat onderaan het koloniaal monument De olifant in het stadspark op de Vesten in Geraardsbergen.
 

(Bronnen: G. Faelens, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; M. Van Trimpont, Jules Van Trimpont, pionier in Congo-Vrijstaat, De Heemschutter. Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium, nr. 104, 1992, p. 13-16; nr. 105, 1992, p. 13-16; nr. 175, 2001, p. 31-39; nr. 176, 2001, p. 33-39; nr. 177, 2001, p. 27-39; L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 560, nr. 5922)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?