zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO | OFFICE 365 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2017

Van Poucke, Cyrillus (surveillant 1889-1891)

Geboren te Zulte op 19 oktober 1864.
Student theologie aan de universiteit te Leuven op 10 juli 1886.
Priester gewijd op 24 september 1887.
Baccalaureaat in de theologie aan de universiteit te Leuven op 10 juli 1888.
Leraar te Eeklo op 14 september 1888.
Surveillant aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 17 augustus 1889.
Onderpastoor van het Klein Begijnhof te Gent op 24 november 1891.
Overleden te Gent op 3 oktober 1906.  

(Bronnen: G. Faelens, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288 ; L. Schokkaert (ed), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 552, nr. 5821)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Rapport 2 voor 3de graad
Zwemmen voor 1Lb en 1Lc
Examen BL voor 5Lat en 6Lat (2de en 3de uur)

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?