zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Van Necke, Constantinus Augustus (leraar 1853-1871)

Geboren te Gent op 1 februari 1830.
Surveillant aan het kleinseminarie van Sint-Niklaas 1849-1850.
Priester gewijd op 29 juni 1853.
Leraar van de petite figure (1e jaar) aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1850-1856.
Leraar van de syntaxis (4e jaar) aan het het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1856-1857.
Professor filosofie aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1857-1871. Pastoor van Overmere op 24 juni 1871.
Pastoor-deken van Sint-Niklaas op 26 juni 1876.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 24 oktober 1898.
Ontslag als pastoor-deken van Sint-Niklaas op 16 augustus 1912.
Overleden te Sint-Niklaas op 14 augustus 1914.

(Bronnen: G. Faelens, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, p. 545, nr. 5740)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Oudercontact hum
6WeWia1 (groep 2) naar VTS
Naar Frans toneel in Brussel in de namiddag 3de graad moderne talen

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?