zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Van Durme, Gerard (leraar 1930-1943)

Van Durme, Gerard (leraar 1930-1943)

Geboren te Eksaarde op 8 december 1904.
Laureaat aan het Lemmensinstituut te Leuven.
Priester gewijd te Gent op 14 juni 1930.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 15 september 1930.
Leraar aan de andere bisschoppelijke scholen te Sint-Niklaas op 1 september 1933.
Professor aan het Grootseminarie te Gent op 11 augustus 1943.
Kapelmeester van de Schola Cantorum van de Sint-Baafskathedraal te Gent op 11 augustus 1943.
Secretaris van het bisdom Gent op 28 juli 1946.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 13 juli 1949.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel op 29 augustus 1963.
Directeur van de Broeders Hiëronymieten Sint-Jan de Deo te Gent op 26 augustus 1967.
Lid van de interdiocesane orgelcommissie op 11 september 1974.
Ontslag als secretaris van het bisdom op 2 juni 1978.
Op rust als Directeur van de Broeders Hiëronymieten Sint-Jan de Deo te Gent op 1 november 1981.
Overleden te Sint-Niklaas op 16 maart 1998.

(Bron: Jaarboek van het bisdom Gent 1999, p. 221)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?