zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Van Der Perre, Joannes Henricus (leraar 1870-1879)

Van Der Perre, Joannes Henricus (leraar 1870-1879)

Geboren te Brussel op 15 juli 1847.
Intrede in het seminarie op 1 oktober 1865.
De tonsuur ontvangen op 25 mei 1866.
Kleine wijdingen ontvangen op 24 mei 1867.
Student aan het Justus Lipsius College in Leuven op 20 mei 1868.
Subdiaken gewijd op 19 september 1868.
Diaken gewijd op 18 september 1869.
Leraar van de syntaxis (4de jaar) aan het kleinseminarie in Sint-Niklaas op 16 augustus 1870.
Priester gewijd op 24 september 1870.
Leraar van de retorica (6de jaar) aan het kleinseminarie in Sint-Niklaas in september 1872.
Superior van het college te Oudenaarde op 14 april 1879.
Lid van het katholiek schoolcomité te Oudenaarde in 1879.
Inspecteur van de katholieke scholen te Oudenaarde in 1880.
Overleden te Oudenaarde op 20 mei 1883
(Bron: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 500, nr. 5229; gedachtenisprentje)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Urania voor 5de jaar in Avw en mediaklas
Zwemmen voor 1Ta
Technologie voor 6WeWia2 (groep1-VTS)

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?