zoeken  
    Controle gegevens nieuwe leerlingen * Brochure De Accolade - Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

Van der Kelen, Stefaan (leraar 1974-1992)

Geboren te Geraardsbergen op 10 januari 1943.
Priester gewijd te Gent op 6 juli 1968.
Licentiaat in de wijsbegeerte (KUL).
Weekend(onder)pastoor in Moerbeke-Atembeke bij Geraardsbergen 1969-2004.
Leraar aan het Sint-Lievenscollege te Gent 1972-1974.
Leraar aan het Sint-Jozef-Kleinseminarie te Sint-Niklaas 1974-1992.
Aalmoezenier van de Kriko-scoutsgroep te Sint-Niklaas 1974-1992.
Verbondsaalmoezenier voor het Vlaams Verbond van de Katholieke Scouts en Meisjesgidsen 1982-1988.
Directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oudenaarde 1992-2002.
Weekend(onder)pastoor in Viane en Overboelare 1999-2004.
Lid van het schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs en van het Volwassenenonderwijs te Oudenaarde.
Gepensioneerd in 2002.
Directeur van  de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst 2003-2004.
Bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs in het bisdom Gent op 2 februari 2004

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Begin sportkamp 3SPW in Lommel
Vrije ruimte

Oudervergadering 5de jaar
6WeWia1 (groep 2) naar Carolus

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?