zoeken  
    Controle gegevens nieuwe leerlingen * Brochure De Accolade - Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

Van der Jeught, Jozef (leraar wijsbegeerte 1917-1919)

Geboren te Dendermonde op 10 september 1882.
Licentiaat godgeleerdheid, filosofie, en burgerlijk mijningenieur.
Priester gewijd op 27 augustus 1911.
Leraar aan het Sint-Lievenscollege te Gent op 13 september 1912.
Leraar wijsbegeerte aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 23 augustus 1917.
Leraar aan het Sint-Lievenscollege (brouwerijschool) te Gent op 20 september 1919.
Directeur van de Vrije Vakschool voor Jongeren en Vak -en Ambachtschool Sint-Antonius te Gent op 18 september 1924.
Opziener van de Vrije Vakscholen op 18 september 1924.
Overleden te Gent op 20 maart 1959.
(Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, Deel II, p. 495, nr. 5167)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Begin sportkamp 3SPW in Lommel
Vrije ruimte

Oudervergadering 5de jaar
6WeWia1 (groep 2) naar Carolus

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?