zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | KLASLOKALEN 3 SEPTEMBER 2018 | AFHALEN SCHOOLBOEKEN | BESTELLEN SCHOOLBOEKEN | HERINSCHRIJVING |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Van Damme, Petrus Joannes (leraar retorica 1865-1869)

Van Damme, Petrus Joannes (leraar retorica 1865-1869)

Geboren te Sint-Laureins op 15 november 1832.
Privé-leraar bij mr. Eugène de Volder op 15 juli 1857.
Priester gewijd op 27 februari 1858.
Student theologie en oosterse talen op 1 augustus 1864.
Leraar van de retorica (6de jaar) aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 6 september 1865.
Professor kerkmuziek aan het Grootseminarie te Gent op 7 september 1869.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapitel te Gent op 28 juli 1871.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapitel te Gent op 30 juli 1882.
Synodaal examinator op 25 mei 1886.
Lid van de bisschoppelijk raad op 25 mei 1886.
Professor Heilige Schrift aan het Grootseminarie te Gent in 1887.
Professor aan het Lemmensinstituut te Mechelen.
Voorzitter van de Société de Saint Grégoire.
Hoofdredacteur van Musica Sacra in 1881-1892.
Kanunnik-theologaal van het Sint-Baafskapitel te Gent op 18 augustus 1887.
Ridder in de Leopoldsorde op 22 juni 1895. Overleden op 3 november 1898.
(Bron: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 469, nr. 4872; gedachtenisprentje)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
Vormingsdagen 3de jaar
Heywijck 2de jaar (twee klasgroepen: 2MWTa en 2Lb)
Sportdag 5de jaar in Lokeren (5HW,5WeWia1,5WeWib,5GWib-LWib-LMT-GL) lln om 8.40 uur aan het station
Zwemmen voor 1Ta,1Le en 1Ld

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?