zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Van Boxelaere, Livinus (surveillant 1820-1825 en 1830-1837; geestelijk directeur 1837-1839)

Van Boxelaere, Livinus (surveillant 1820-1825 en 1830-1837; geestelijk directeur 1837-1839)

Geboren te Beervelde op 24 augustus 1797.
Surveillant aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas van 1820 tot juni 1825.
Priester gewijd te Mechelen op 28 mei 1823.
Coadjutor te Watervliet op 2 februari 1827.
Onderpastoor te Zele op 30 juni 1827.
Surveillant van de internen aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 16 januari 1830.
Geestelijk directeur van het Kleinseminarie te Sint-Niklaas in 1837.
Stichter van de Arme Claren-Coletienen te Aalst en te Sint-Niklaas.
Directeur van de normaalschool te Sint-Niklaas op 1 oktober 1839.
Diocesaan inspecteur op 30 januari 1843.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 3 maart 1846.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 18 november 1857.
Synodaal examinator op 10 april 1865.
Groot-cantor van het Sint-Baafskapittel te Gent op 6 december 1865.
Overleden te Gent op 19 november 1885.
(Bronnen: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas, 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908 , p. 143, 146 en de personeelslijst na p. 288; L. SCHOKKAERT ( red.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997 , deel II, p. 459, nr. 4768)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?