zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Van Achter, Antonius (leraar 1808-1812)

Geboren te Opdorp op 7 juni 1819 als zoon van Josephus Van Achter en Maria Theresia Van Gucht. Surveillant van de externen aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 17 oktober 1844. Priester gewijd op 17 mei 1845. Leraar van de petite figure (1e jaar) aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1846. Leraar van de grammatica (3e jaar) een het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1846-1849. Ingetreden bij de Redemptoristen in 1849. Professie bij de Redemptoristen op 9 juli 1850. Missieprediker vanuit Doornik, later vanuit Sint-Truiden, later vanuit Brussel. Consultor van overste Deschamps van het Sint-Jozefklooster van de Redemptoristen te Brussel. Rector van het Sint-Jozefklooster van de Redemptoristen te Brussel van 1859 tot 1862. Admonitor van Jean Kockerols, provinciaal overste van de Redemptoristen. Overleden in het Sint-Jozefklooster van de Redemptoristen te Brussel op 28 februari 1862.

(Bronnen: G. Faelens, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 450, nr. 4667)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?