zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Studiekeuzebegeleiding laatste jaar

Voor onze leerlingen van het laatste jaar is het belangrijk dat ze een goede en gefundeerde beslissing nemen in verband met hun studiekeuze volgend jaar. Dit wordt erg nadrukkelijk aangepakt gedurende het hele schooljaar. Daarom bezorgen we jullie een kort overzicht van de verschillende initiatieven die georganiseerd worden.

Eerste semester

 1. Tijdens de tweede helft van september komen onze medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in elke klas toelichting geven over de mogelijkheden (en moeilijkheden) in het hoger onderwijs. Bij die gelegenheid worden ook de slaagpercentages in het hoger onderwijs besproken. De leerlingen krijgen een studiekeuzemap en een brochure, “Wat na het secundair onderwijs?”, waarmee zij onmiddellijk aan de slag kunnen.
 1. Eind september krijgen de ouders van onze laatstejaars dezelfde informatie tijdens een oudervergadering
 1. Tijdens de maand november worden alle leerlingen (per klas en mét de klassenleraar) uitgenodigd inhet infocentrum van het CLB. Daar krijgen zij een overzicht van het beschikbare materiaal, leren zij hoe dit materiaal te gebruiken en tijdens een rondetafelgesprek wisselen ze ervaringen uit i.v.m. welke stappen ze al gezet hebben en nog zullen zetten in hun keuzeproces.
 1. Onmiddellijk na de examens komt de klassenraad samen om de resultaten, de studiehouding en de studiekeuze van de laatstejaars te evalueren. Hierbij wordt vertrokken van een aantal vragen die aan de leerling kunnen voorgelegd worden (Hoe kom je bij deze keuze? Heb je genoeg basis om dat te doen? Welke verdere stappen ga je zetten?) Dit is voor de leerling een belangrijk signaal dat hij/zij van dichtbij begeleid wordt.
 1. Tijdens de individuele rapportbesprekingop de laatste vrijdag voor de kerstvakantie neemt de klassenleraar de tijd om naar elke leerling te luisteren en te praten over zijn/haar studiekeuze met feedback vanuit de klassenraad.

Tweede semester

 1. Tijdens het oudercontact in januarihebben de ouders de kans om met de vakleerkrachten te spreken over de studiekeuze van hun zoon/dochter
 1. Loopbaanactie: de Rotaryclub van Sint-Niklaas geeft elk jaar een kick-off moment voor alle leerlingen dat hen moet aanzetten om naar de infoavonden te komen op waar leerlingen in gesprek kunnen gaan met professionals uit verschillende vakgebieden.
 1. Van 18 tot 20 januari 2018 is er in Gent (en van 1 tot 3 februari 2018 in Antwerpen) de jaarlijkse SID-in, een beurs waarop alle universiteiten en hogescholen vertegenwoordigd zijn. Wij motiveren onze leerlingen om op zaterdag naar deze beurs te gaan.
 1. Opendeurdagen: van hogescholen en universiteiten worden tijdig gesigaleerd.
 1. Ondertussen komt het keuzeproces op verschillende momenten aan bod in de lessen (bij de klassenleraar maar eventueel ook bij andere leerkrachten). Hierbij kan met delen uit het studiekeuzedossier gewerkt worden. Dit is niet enkel een signaal dat deze materie belangrijk is, het is ook een belangrijke confrontatie met elkaars meningen, problemen en stand van zaken. Leerlingen die met vragen zitten over bepaalde studierichtingen kunnen uiteraard ook steeds terecht bij de leerkrachten met specifieke vakcompetenties.
 1. Verder is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen die niet goed bezig zijn met het studiekeuzeproces extra samen te brengen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij het wegvallen van een les in kleine groepjes bijeenkomen in de leerlingenbibliotheek of in het Open Leercentrum (OLC), eventueel onder begeleiding van een CLB-medewerker.
 1. De leerlingen kunnen ook altijd via het secretariaat van de school een afspraak maken met het CLB voor een individueel gesprek.
 1. De (eventueel bijgestuurde) studiekeuze zal op het einde van het schooljaar opnieuw besproken worden door de voltallige klassenraad tijdens de einddeliberatie. Bij die gelegenheid zal de klassenraad altijd een advies uitbrengen over die keuze: positief, negatief of twijfelend.

Het mag duidelijk zijn dat er talrijke initiatieven aangeboden en gestimuleerd worden die de laatstejaars willen bijstaan in deze belangrijke keuze. Toch willen we benadrukken dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf is om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden. Maar uiteraard zal de school hen hierin bijstaan door hen de kans te geven gedurende het hele jaar met dit keuzeproces bezig te zijn.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Urania voor 5de jaar in Avw en mediaklas
Zwemmen voor 1Ta
Technologie voor 6WeWia2 (groep1-VTS)

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?