zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Studiecoaching

Doelstelling:

Leerlingen uit 3e , 4e en 5e jaar helpen indien zij problemen hebben met hun studiemethode /-motivatie.

Het is niet de bedoeling dat wij met dit initiatief leerlingen helpen die met één specifiek vak problemen hebben; daarvoor kan een andere remediëring voorgesteld worden.

Wij willen met kleine groepjes van maximum 5 leerlingen wekelijks samenkomen om hen te begeleiden bij hun studie. Deze begeleiding vindt plaats op school op een door de coach vastgesteld moment (bijvoorbeeld elke maandag na vier uur of dinsdag tijdens de middag).

Procedure:

Op de predeliberatie in december wordt afgesproken welke leerlingen voor dit initiatief in aanmerking komen.

Voor de kerstvakantie wordt aan de ouders een brief meegegeven. Deze brief dient als uitnodiging voor een intakegesprek op oudercontact in januari.

Tijdens dat oudercontact (eerste week van januari) gebeurt het intakegesprek met een coach. Na dit oudercontact komt de cel leerlingenbegeleiding samen met de verschillende coaches om de selectie te bepalen en een groepsindeling te maken.

Bij het begin van de tweede week van januari bezorgt de directie een brief aan de ouders van de leerlingen die geselecteerd zijn (ook aan niet-geselecteerden wordt een brief gestuurd: zij worden op een andere manier door de cel geholpen). Dan kan de eigenlijke coaching starten.

Na de paasvakantie is er een evaluatie waarop alle ouders wiens zoon of dochter aan het project deelneemt uitgenodigd worden.

De coaching eindigt bij de start van de examens in juni.

Functie van de verschillende actoren:

De vakleraar: schetst beeld van de lln op de klassenraad

De titularis: idem + verslag maken voor coach

De ouders: moeten actief meewerken (o.a. verplicht naar oudercontact in januari + evaluatievergadering na paasvakantie)

De directie: moet de instroom bewaken

De cel: zorgt voor het overzicht en geeft steun

De leerling: moet vragenlijst tijdig ingevuld aan coach afgeven. Krijgt tijdens de coaching elke week een opdracht mee naar huis

De coach: begeleidt zijn groepje lln. Maakt steeds verslag van de vorderingen en houdt de directie en de cel op de hoogte van de evolutie

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?