zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Strafste trapper is Arthur!


Vorig schooljaar werkten enkele klassen van ons 2de jaar mee aan het fotograferen van gevaarlijke punten op de fietsroutes van school naar huis. Deze gegevens en vele andere gegevens werden samengebracht en resulteerden in de opmaak van een Wase scholenroutekaart. De kaart geeft een duidelijk overzicht van de meest veilige (fiets) routes naar school.#

We bezorgen de kaart – gratis – aan alle leerlingen van de eerste graad. De andere leerlingen kunnen indien ze dat wensen een kaart afhalen op het leerlingensecretariaat.

De schoolroutekaart – binnenkort is er ook een digitale versie beschikbaar (die krijgt uiteraard een plaatsje  op onze website) – is meer dan een kaart.  Ze geeft naast een overzicht van veilige fietsroutes ook andere informatie:  plaatsen die bijzondere aandacht vragen, juiste informatie over de fietsuitrusting, verduidelijkingen i.v.m. het  verkeersreglement voor de fietser, aanmoedigingen voor jongeren om veel te bewegen, tips over veilig  fietsen en weergave van zones 30 in de schoolomgevingen.

Verkeersveiligheid in de kijker in SJKS

Verkeersveiligheid staat ook dit jaar in de kijker in onze school. Op de sportinstuif van de eerstejaars op vrijdag 5 oktober wordt de dodehoekproblematiek geïllustreerd met een brandweerwagen op de speelplaats. Op 13 november plannen we een fietscontrole voor de leerlingen van het 2de en het 3de jaar. Leerlingen van het 6de jaar gaan op 14 november  aan de hand van de documentaire ‘En plots is alles anders’ dieper in op (on)verantwoord gedrag in het verkeer. Ook de 4dejaars plannen een actie rond verkeersveiligheid.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?