zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Stillemans, Antonius (leraar retorica 1860-1865, leraar wijsbegeerte 1865-1867, superior 1867-1888)

Stillemans, Antonius (leraar retorica 1860-1865, leraar wijsbegeerte 1865-1867, superior 1867-1888)

Geboren te Sint-Niklaas op 10 december 1832.
Priester gewijd op 20 september 1856.
Doctor in de wijsbegeerte en letteren aan de KU Leuven op 3 augustus 1860.
Leraar van de retorica (6e jaar) aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 1 oktober 1860.
Leraar wijsbegeerte aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 5 september 1865.
Superior van het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 15 december 1867.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 30 mei 1869.
Lid van de bisschoppelijke raad op 9 augustus 1869.
President van het Grootseminarie te Gent op 9 augustus 1888.
Doctor in de godgeleerdheid (honoris causa) aan de KU Leuven op 7 oktober 1889.
Bisschop van Gent, uitgeroepen in het Consistorie op 30 december 1889.
Bisschop gewijd op 27 januari 1890.
Huisprelaat van de Paus op 14 november 1901.
Assistent van Pauselijke Troon en Romeinse Graaf op 14 november 1901.
Vereerd met het Heilig Pallium op 30 november 1911.
Overleden te Gent op 5 november 1916.
(Bronnen: G. FAELENS, Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808-1908, Sint-Niklaas, 1908, personeelslijst na p. 288; L. COLLIN, Henri Lambrecht en Antoine Stillemans (1888-1916), in: M. CLOET, L. COLLIN, R. BOUDENS (red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, p. 348-357; L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 429, nr. 4460; L. COLLIN, Stillemans, Antoine, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, p. 2867-2868)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?