zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Start is gegeven!


Dinsdag 1 september starten we echt. 1201 leerlingen! Dankjewel ouders en leerlingen voor het vertrouwen. Een halve schooldag voor alle leerlingen van onze school. Alle klassen starten met de klassenleraar in de klas. De klassenleraar  is een van de  hoofdpersonen in een erg sterk uitgebouwd zorgbeleid van onze school. Samen met de versterkte cel leerlingenbegeleiding willen we dit schooljaar nog nauwgezetter inspelen op noden, vragen en zorgen.#

Woensdag opnieuw een halve dag met de eerste lessen en de kennismaking met de vakleerkrachten; vanaf donderdag volgen alle klassen het lessenrooster.

Vanaf dit schooljaar gebruiken we een digitale agenda (smartschool) , aangevuld met de erg belangrijke (papieren)  planningsagenda. Instrumenten om  de leerlingen te helpen bij hun studieplanning.

In de loop van de maand september nodigen we alle ouders uit op oudervergaderingen (zie kalender www.sjks.be) . Een erg belangrijke contactavond omdat het de directie de gelegenheid geeft om enkele accenten te leggen en vooral omdat de klassenleraar-lerares die avond de jaarwerking  toelicht. Uiteraard is deze oudervergadering  tevens een uitstekende gelegenheid voor een eerste feedback of voor het stellen van vragen.

We hopen en wensen dat alle leerlingen enthousiast en leergierig starten en er een fijn en succesvol schooljaar van maken!

Samen met een uitgebreid team van gedreven leerkrachten en geruggesteund door een dynamische secretariaatsploeg  én samen met de ouders  gaan we er tegenaan.

Leerlingen in de hoofdrol, kwaliteit voor de toekomst!

Met vriendelijke groeten

Danny van Royen                   Marc Buytaert

pedagogisch directeur          algemeen directeur

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Oud-leerlingendag SJKS
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?