zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Sociale media onder de loep


Dit schooljaar is media-e-thiek een prioritair werkpunt voor onze school. Met een werkgroep bestaande uit leerkrachten, ouders en directie werd het terrein verkend en werd getracht gaandeweg te komen tot een concreet stappenplan om op een vaardige, wijze en boeiende wijze te leren omgaan met de nieuwe media.#

Van gsm-gebruik tot smartphone, van mail tot facebook en andere sociale media.

Toen de werkgroep ook leerlingen van het 5de jaar aan het woord liet, werd duidelijk dat de vaardigheden van onze leerlingen niet overschat mogen worden. Vijfdejaars getuigden van erg onvoorzichtig gebruik met wachtwoorden en onbeveiligde profielen van medeleerlingen. Het fenomeen cyberpesten kwam uiteraard ook aan bod.

Met het organiseren van infosessies voor alle leerlingen van het 5de jaar kwam de school tegemoet aan de vraag van de vijfdejaars.

Oud-leerling Michaël Opgenhaffen was bereid de sessie te leiden. Michaël doctoreerde op het onderwerp sociale media en wist met rake voorbeelden uit de praktijk en resultaten van wetenschappelijk onderzoek de vijfdejaars meer dan eens te verbazen (profielinstellingen bij bijv. facebook moet je zeer regelmatig aanpassen, want facebook wijzigt basisinstellingen erg regelmatig!). Zowel de vele mogelijkheden van de nieuwe media als de valkuilen kwamen aan bod.

Om 20 uur was er infosessie voor ouders en personeelsleden. Het programma was voor deze doelgroep anders dan in de loop van de dag, maar niet minder boeiend.

Na afloop was iedereen het er over eens dat we samen (leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding) verder moeten gaan op het pad van informatie,verwerven van vaardigheden, sleutelen aan een attitude en aan afspraken die ons laten genieten van de voordelen van de nieuwe media en ons waakzaam maken voor misbruik.

Wordt zeker vervolgd.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Fietscontrole en labelactie
Zwemmen voor 1Ta

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?