zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Slovaken, Polen, Engelsen en Cyprioten te gast


Voor twee weken vond het eerste luik van de uitwisseling plaats. Een delegatie van 5MT-WE reisde onder de vleugels van leraar Maarten Van Looy naar het Engelse Huntingdon. Het werd een beklijvende ervaring, niet in het minst omdat de Engelse school een school is voor leerlingen met een handicap.#

Van dinsdag tot zondag wordt er in Sint-Niklaas een tweede hoofdstuk geschreven van het tweejarig project. Ongelijkheid en discriminatie én de weergave en het effect daarvan in massamedia zijn het studieonderwerp van dit Comeniusproject.

 In Engeland kwam daarbij het al dan niet hebben van een handicap aan bod, in Slovakije wordt dieper ingegaan op de problematiek van de Roma’s, in Polen wordt ingezoomd op geloof en minderheden, in Cyprus (bootvluchtelingen) op  armoede en bij ons staat deze week het samenleven in een land met drie gemeenschappen  en de weergave en de beeldvorming van problemen en successen daarvan in de massamedia centraal.

Na de ontvangst op dinsdag  (bijna iedereen verblijft in een gastgezin), wordt er woensdagmorgen gestart met de échte kennismaking, een rondleiding doorheen de school, een workshop over het gebruik van iPads, een lunch en in de namiddag een sportcompetitie. Donderdag wordt er naar Brussel gereisd. Een uitgebreid bezoek aan de VRT staat op het programma. In de namiddag gaan de leerlingen op pad met de iPad (ze verzamelen materiaal voor een montage waarin ze op negatieve  én op een positieve manier  de stad uit de verf laten komen).

Op vrijdag morgen wordt er op school in deelgroepjes gewerkt. Om halfelf is er een lezing door prof. Opgenhaffen  over Nieuwe Media. In de namiddag wordt er verder gewerkt aan de documentaire over de hoofdstad. Daarna is het toonmoment gepland: het bekijken en becommentariëren van elkaars werkstuk.

Op zaterdag wordt er naar Gent gereisd; ’s avonds is er afscheidsavond in de school. Op zondag  vertrekken de gasten terug naar hun thuisland.

Deel 3 van dit Comeniusproject is gepland de week voor de paasvakantie 2014. Dan reizen enkele leerlingen en een leerkracht naar Polen.  Volgend schooljaar volgen dan nog  uitwisselingsreizen naar Slovakije en naar Cyprus.

Ongetwijfeld zal ook dit internationaal project geesten openen, vragen oproepen, verwondering en verbazing wekken, … leerlingen en leerkrachten en ouders leren omgaan met verschillen.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Oud-leerlingendag SJKS
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?