zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

SJKS-loopbaanactie en JOL


De infobeurs zaterdag was ongetwijfeld voor vele zesdejaars een belangrijk moment in het keuzeproces.

Vele jaren was er de (Rotary) Loopbaanactie, voor twee jaar de infoavonden Meet your future, vanaf vorig jaar werd er een nieuw initiatief op het getouw gezet om onze leerlingen op een eigentijdse wijze te informeren over een goede studiekeuze: in de eigen school geven oud-leerlingen informatie (op de zaterdagnamiddag voorafgaand aan de  JOL – jong-oud-leerlingenavond).#

38 oud-leerlingen gaven tekst en uitleg over het wel en wee van hun studiekeuze aan de zesdejaars. Meer dan de helft van de laatstejaars ging in op het aanbod. Een gemoedelijke sfeer, levensechte verhalen, … de nieuwe formule sloeg ook dit jaar aan. De afstand tussen de zesdejaars en de studenten hoger onderwijs en universiteit is niet groot, dat bevordert de gesprekken.

Omstreeks halfzeven werden de gesprekken afgerond. De oud-leerlingen werden getrakteerd op een uitgebreid buffet. Een smakelijke start voor de JOL-avond.

Later op de avond kwamen tal van jong-oud-leerlingen nog eens tot aan hun oude school. Ook op de JOL: een aangename sfeer waarin studieverhalen en sterke verhalen afgewisseld werden met herinneringen aan de tijd van toen

De studieloopbaanbegeleiding in het zesde jaar van SJKS volgt nauwgezet een stappenplan. Een beknopt overzichtje.

Tijdens de tweede helft van september kwamen onze medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in elke klas toelichting geven over de mogelijkheden (en moeilijkheden) in het hoger onderwijs. Eind september kregen de ouders van onze laatstejaars dezelfde informatie tijdens een oudervergadering.

Tijdens de maand november werden alle leerlingen uitgenodigd in het Open Leercentrum van onze school. Daar kregen zij een overzicht van het beschikbare keuzemateriaal door het CLB. Na de examens van december kwam de klassenraad samen om de resultaten, de studiehouding en de studiekeuze van de laatstejaars te evalueren. Tijdens de individuele rapportbespreking neemt de klassenleraar de tijd om naar elke leerling te luisteren en te praten over zijn/haar studiekeuze met feedback vanuit de klassenraad.

Op zaterdag 3 in de Calfac: de  SJKS-loopbaanactie.

Er wordt tijdens het tweede semester nog uitgebreid tijd genomen om individueel leerlingen te begeleiden bij hun keuze.

De (eventueel bijgestuurde) studiekeuze wordt op het einde van het schooljaar opnieuw besproken  door de voltallige klassenraad tijdens de einddeliberatie. Bij die gelegenheid zal de klassenraad altijd een advies uitbrengen over die keuze: positief, negatief of twijfelend.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?