zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur v.z.w. Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas is als volgt samengesteld:

Voorzitter: H. De Hauwere
Leden:

D. Amelinckx
N. Coorevits
J. Cruyplandt
V. De Clercq
L. Moens
R. Mossu
J. Scheerlinck
M. Van Buynder
L. Van Riet
K. Verhelst

Secretaris: J. Steenssens
Administratieve zetel: Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 780 71 50

 

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Ic (Ont)Hou-quiz
Concert in Brugge voor vrijwilligers vertrek om 16.15 uur
7de lesuur 5 en 6HW druk in de weer voorbereiding quiz

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?